Tema

Social hållbarhet – fokus i ny forskning

Ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, har resulterat i en prototyp för en definition av social hållbarhet som kan ge stöd för konkret och systematiskt hållbarhetsarbete. De vetenskapligt baserade resultaten välkomnas av både näringsliv och offentlig verksamhet.

Den sociala dimensionen av hållbar utveckling är i fokus i Merlina Missimers forskning. Denna dimension har hittills varit underutvecklad och många inom såväl näringsliv och offentlig verksamhet som akademi har uttryckt ett behov om en mer utvecklad, operativ och robust definition av social hållbarhet, som stöd för ett mer konkret och systematiskt hållbarhetsarbete.

Forskningen har resulterat i en prototyp för en definition av social hållbarhet som testats i olika sammanhang i företag och andra organisationer runt om i världen. De inledande testerna bekräftar att den föreslagna definitionen fungerar som tänkt och ger stöd till ett mer strategiskt utvecklingsarbete i många olika typer av organisationer, allt från offentlig sektor till stora företag. Exempelvis kan företag bättre undvika sociala risker såsom barnarbete eller andra brott mot mänskliga rättigheter i sina värdekedjor, uppnå större engagemang och motivation bland personalen samt bättre än konkurrenterna förutse och ta hänsyn till förändringar då hållbara produkter ska tas fram.

Forskningen är ett genombrott inom systemvetenskap för hållbarhet – en vetenskapligt baserad definition av social hållbarhet har inte presenterats tidigare – och har stor praktisk relevans för företag och andra organisationer liksom för samhället i stort. Doktorsarbetet lägger en ny och mer solid grund också för mer specifik forskning inom relaterade områden såsom hållbar produktutveckling, hållbar värdekedjemanagement, med flera.

– Det känns mycket bra att kunna bidra till en ökad klarhet kring den sociala dimensionen av hållbarhet och att denna därmed kan börja hanteras mer systematiskt och proaktivt än hittills i näringslivet och det övriga samhället, säger Merlina Missimer.

Kontaktinformation:
För ytterligare information kontakta Merlina Missimer (engelsktalande) via e-post merlina.missimer@bth.se eller professor Göran Broman via e-post: goran.broman@bth.se
Se även www.bth.se

Social hållbarhet – fokus i ny forskning

 lästid ~ 1 min