Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2015

Särskilt begåvade elever ska stimuleras att nå längre

Elever som är särskilt begåvade ska stimuleras för att nå längre i sin kunskapsutveckling. Forskare vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, har på Skolverkets uppdrag koordinerat och tillsammans med andra forskare utarbetat stödmaterial för skolornas arbete med att främja särskilt begåvade elever. Forskarnas arbete publiceras imorgon torsdag 28 maj.

Eva Pettersson och Linda Mattsson heter de två BTH-forskare som har koordinerat arbetet med att ta fram stödmaterial för grund- och gymnasieskolorna, som regeringen efterfrågat.

Bakgrunden är att regeringen i höstas gav uppdrag åt Skolverket att stimulera och stödja grund- och gymnasieskolors arbete med särskilt begåvade elever genom att utarbeta ett särskilt stödmaterial. Materialet ska innehålla anvisningar om hur arbetet med särskilt begåvade elever kan organiseras samt ge exempel på undervisningsmetoder och arbetssätt utifrån rådande lagstiftning och aktuell forskning.

– Materialet är tänkt att användas som underlag vid kunskapsuppbyggnad, till handlingsplaner och som praktiska råd när skolor utvecklar arbetet med särskilt begåvade elever. Materialet består både av övergripande frågor om stöd för utvecklingen av särskilt begåvade elever och av exempel på hur särskild begåvning kan yttra sig i olika ämnen och hur lärare kan anpassa undervisningen. Detta material ger en introduktion till hur skolan kan arbeta med särskilt begåvade elevers utveckling. Vidare ger det inspiration för planering, genomförande och utveckling av undervisningen där syftet är att stimulera och utmana eleverna, berättar Eva Pettersson och Linda Mattsson vid BTH.

Fakta
Eva Pettersson och Linda Mattsson är båda disputerade inom området ”gifted education” i matematik och verksamma som lektor respektive adjunkt vid BTH. Sedan många år har de på olika sätt arbetat med särskilt begåvade elever, främst inom matematik. Arbetet inkluderar bland annat utveckling av och undervisning på högskolekurser; föreläsningar på konferenser och lärarfortbildningar och deltagande i internationella nätverk. Linda och Eva driver också webbsidan Mattetalanger vid Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Eva Pettersson, via e-post: eva.pettersson@bth.se eller via telefon: 0455-38 54 25 eller Linda Mattsson, e-post: linda.mattsson@bth.se eller via telefon: 0455-38 54 56.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera