Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Nu ska alla poliser i Sverige använda samma formulär för att rapportera bostadsbrott. Metodiken, som är framtagen av forskare vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, gör det möjligt att jämföra liknande brott vilket leder till att fler kan klaras upp.

Rättsvårdande myndigheter runt om i världen samlar regelbundet in information från brottsplatser i form av fritext som registreras i olika anmälningssystem.

– Dessvärre samlas inte alltid samma uppgifter in, eftersom varje polis delvis avgör vad som är relevant att registrera vid brottsplatser. Det medför att det är olika typer av information som samlas in och att information saknas. Till exempel kontrollerar inte alla poliser om målsäganden blivit uppringd från okänt nummer eller om okända bilar eller personer iakttagits i området före brottet, berättar forskaren Martin Boldt vid BTH.

Få inbrott klaras upp
Att det inte finns jämförbar brottsplatsinformation försvårar jämförelser mellan brottsplatser vilket gör det svårt att länka samman brott i serier. Detta blir särskilt påtagligt när man undersöker mängdbrott, till exempel bostadsinbrott. I Sverige genomförs cirka 22 000 bostadsinbrott varje år och omkring fyra–sex procent klaras upp.

BTH har under flera år samarbetat med polisen och Nationellt Forensiskt Centrum för att öka kunskapen om bostadsinbrott. Nyligen fick BTH medel av Vinnova för att arbeta vidare med en ny metodik för systematisk insamling av brottsplatsinformation och analysmetoder för att koppla samman brottsserier. Arbetet med att vidareutveckla samt fälttesta det nya arbetssättet att samla och systematisera information kommer att påbörjas efter nyår.

Automatisk analys
– Den systematiska insamlingen gör att polisen kan arbeta effektivare eftersom analysen delvis sker med automatiska metoder. Strukturerad brottsplatsinformation kan i förlängningen tillåta jämförelser av brott på både nationell och internationell nivå, vilket idag skulle vara mycket resurskrävande, berättar Martin Boldt.

För mer information:
Martin Boldt via e-post: martin.boldt@bth.se eller via telefon 070-557 30 99.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera