Kran arbetar vid berg med gruvdrift.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Långt ner i berggrunden finns ett känsligt ekosystem där mängder av mikroorganismer lever. Men gruvdrift och andra mänskliga aktiviteter kan störa livet i underjorden dramatiskt, enligt en studie.

En stor del av jordens vatten gömmer sig långt ner i berggrundens porer och sprickor. Den djupa underjorden – från 500 meter till flera kilometer djup – har under tidigare geologiska perioder varit helt isolerad. Det har i stort sett varit okänt hur den påverkas av mänsklig aktivitet.

Till exempel innebär gruvdrift, olje- och gasproduktion och vattenbrunnar att stora mängder vätska sprutas in och ut i berggrunden.

Nu har ett internationellt forskarlag undersökt hur flödet av vätskor, som används i samband med till exempel olje- och gasproduktion, påverkar underjordens orörda ekosystem. Det skriver Linnéuniversitetet i ett pressmeddelande.

Aktiviteter väntas öka

Resultaten visar att flödeshastigheten globalt troligen redan överstiger naturliga flöden på dessa djup.

– Detta är allvarligt, desto mer eftersom dessa aktiviteter förväntas öka i framtiden. I grund och botten kommer mänskliga grundvattenflöden att lämna ett bestående avtryck i den geologiska historien, säger forskaren Henrik Drake vid Linnéuniversitetet som deltagit i studien.

Den förväntade ökningen av mänsklig aktivitet kommer att innefatta brytning av litium från djupa borrhål, produktion av geotermisk energi och koldioxidinfångning, så kallad CCS. Tekniken kräver att stora mängder koldioxid sprutas in och lagras djupt under jord.

Hem för många mikroorganismer

Enligt forskarna är långtgående effekter av dramatiskt ökade mängder grundvatten i den djupa berggrunden fortfarande oklara.

Vissa av mikroorganismerna som lever här har utvecklats tillsammans med berggrunden i miljontals år och utgör en uppskattad 15 procent av jordens totala biomassa. Det är därför ett mycket känsligt habitat. 

– Vi forskare bakom studien vill uppmana till ytterligare forskning om hur mänskliga aktiviteter stör den djupa underjorden, eftersom en förbättrad förståelse i slutändan kan hjälpa till att minimera skadliga effekter, säger Henrik Drake i pressmeddelandet.

Vetenskaplig studie: 

Acceleration of Deep Subsurface Fluid Fluxes in the Anthropocene, Earth’s Future.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera