Barn fyller i en målarbok.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Nya screeningverktyg inom barnhälsovården är effektiva för att identifiera tidiga språksvårigheter hos barn. Det visar två studier där 6 000 barn ingick.

Forskare vid Uppsala universitet har i två studier undersökt olika tester som ger en bild av små barns språkutveckling.

Forskarna har tittat på journaler från över 6 000 barn i Region Gotland under åren 2016–2022. Resultatet visar att nya screeningverktyg inom barnhälsovården är effektiva när det gäller att identifiera tidiga språk- och kommunikationssvårigheter hos barn.

– Dessa studier understryker den avgörande roll som tidig screening spelar för att identifiera barn som kan dra nytta av logopediska insatser, säger forskaren och specialistlogopeden Anna Fäldt i ett pressmeddelande från Uppsala universitet.

Remisser till logoped ökade

Den första studien har utvärderat effekter av den så kallade Språkfyran, som är ett screeningtest för fyraåringar. Testet görs av en sjuksköterska och går ut på att barnet får härma och peka på bilder.

Studien visade att antalet remisser till logopeder ökade markant efter införandet av Språkfyran – från 0,4 till 6,9 procent.

– Detta pekar på att Språkfyran tidigt kan identifiera barn i behov av logopedinsatser, vilket är mycket viktigt i barnhälsovården, säger Anna Levin, barnläkare och samordnare för barnhälsovården på Gotland.

I den andra studien utvärderades ett formulär, Infant-Toddler Checklist, ITC, som används vid 18-månaderskontrollen på BVC. Det innebär att föräldrar får svara på frågor om hur barnet leker, uttrycker sig och förstår språk. Forskarna kunde se att införandet av ITC ledde till fler remisser till barnlogopeder.

Screening kan göra skillnad

Enligt forskarna är screeningverktygen effektiva för att tidigt upptäcka barn med kommunikations- och språkstörningar.

– Genom att införa effektiva screeningverktyg kan vi göra stor skillnad när det gäller att ge barn med tal- och språkförseningar det stöd de behöver, säger forskaren Anton Dahlberg vid Uppsala universitet.

Forskarna lyfter dock fram att barnens språkförmåga behöver undersökas under längre tid.

Vetenskapliga studier:

A higher proportion of children aged 4 years were referred to speech and language therapists after the introduction of a new language screening tool, Acta Paediatrica.

Implementation of the Infant-Toddler Checklist in Swedish child health services at 18 months: an observational study, BMJ Paediatrics Open.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera