Hummerfälla på västkusten. Bild: W. Carter/Wikimedia commons*
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Goda fångster speglar inte tillståndet för humrarna i svenska vatten. Beräkningar från SLU visar att beståndet ligger kvar på en låg nivå.

Många fiskare i Sverige och Norge har vittnat om bra fångster av stora humrar under 2023. Men enligt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, beror inte det framgångsrika fisket på att det finns gott om hummer.

Enligt beräkningar ligger hummerbeståndet kvar på en fortsatt låg nivå. Detta trots att begränsningar i fisket införts vid flera tillfällen, senaste 2017.

– Trots insatserna har statusen inte förbättrats nämnvärt. Humrarna är fortfarande för få och beståndet är överfiskat, säger forskaren Andreas Sundelöf vid SLU.

Under hållbara nivåer

Sedan några år tillbaka finns bättre data över hummerfångster och en ny analytisk modell kan ge säkrare bedömningar av beståndet. Modellen visar att hummerbeståndet sedan många år befinner sig under hållbara nivåer.

Hummerfisket bedrivs under en begränsad säsong på hösten, till viss del av licensierade yrkesfiskare. En stor del av fångsterna tas dock av fritidsfisket som är öppet för alla.

– Den här typen av öppet fritidsfiske är svårt att reglera, samtidigt som det fångar stora mängder hummer. Våra resultat visar att det är viktigt att begränsa fångsterna totalt sett om vi vill se en återhämtning i hummerbestånden, säger Andreas Sundelöf.

Hårt fiske – färre humrar i havet

Hummerbeståndet på västkusten har varierat sedan mätningar startade 1875. Goda perioder har varvats med dåliga. Sedan 1960-talet är fisketrycket den viktigaste faktorn som påverkar beståndet. Mer fiske och stora fångster resulterar i färre humrar i havet.

Många fiskare upplevde att fisket förbättrades bara ett par år efter regleringen 2017. Men den upplevda förbättringen hade sannolikt att göra med att färre redskap delade på den tillgängliga hummern, enligt SLU. På så vis ökade mängden hummer per bur utan att den totala mängden fångad hummer minskade.

Fler humrar i tinorna

Under säsongen 2023 observerades en kraftigt ökad mängd hummer per tina jämfört med 2022. I SLU:s oberoende provtagningar av beståndets täthet, som görs med hjälp av erfarna hummerfiskare i augusti, syns dock inte samma positiva utveckling. Fångst per bur visar ingen större skillnad mellan 2022 och 2023.

– 2023 års goda fiske i september och oktober återspeglar inte det våra inventeringsfiskare fann i augusti. Framgången i fisket verkar alltså tyvärr inte ha med beståndsstatusen att göra, säger Andreas Sundelöf.

I stället kan fångsterna av hummern ha påverkats av till exempel temperatur och vindar som gör dem mer rörliga och lättfångade, eller andra faktorer som påverkar hummerns vilja att gå in i en agnad bur.

Fredade områden har positiv effekt

Det finns dock ljusglimtar för hummerns återväxt. Från områden som är helt fredade från fiske sker en snabb och stark positiv effekt på beståndet.

– Det har visats många gånger i både svenska och norska Skagerrak. Regelverket för att begränsa fångsten av hummer borde ses över snarast så att fisket kan begränsas tillräckligt för att hummerbeståndet ska kunna återhämta sig, säger Andreas Sundelöf.

*Bild: W.Carter, Wikimedia commons. Licens CC0.

Hummerrapport

Resultaten från inventeringen av hummerns bestånd har nyligen publicerats på fiskbarometern.se, där SLU redovisar tillstånd och trender för fisk- och skaldjursbestånd i svenska hav och sötvatten.

Kontakt:

Andreas Sundelöf, forskare vid institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU, andreas.sundelof@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera