Förpackning med Viagra och ett hjärta
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En kombination av potensmedel som Viagra och läkemedel mot kärlkramp kopplas till ökad risk för hjärtproblem och dödsfall. Det visar en svensk studie och forskarna manar nu till försiktighet.

Många behandlar kärlkramp med så kallade organiska nitrater. Tidigare studier har visat att allt fler män som behandlar sin kärlkramp med organiska nitrater samtidigt får läkemedel mot erektionsproblem och impotens utskrivna.

Men kombinationen av potensmedel, som innehåller fosfodiesterashämmare typ 5, och behandling av kärlkramp med organiska nitrater kan innebära risker. Det menar forskare bakom en ny studie.

Eftersom både läkemedelstyperna förstärker den blodtryckssänkande effekten kan  allvarliga biverkningar inträffa, inklusive dödsfall, om de tas samtidigt.

– Det finns en ökad efterfrågan på läkemedel mot impotens från män med hjärt-kärlsjukdom. Och även om dessa läkemedel är positiva för de flesta män med hjärt-kärlsjukdom kan de som samtidigt behandlar med nitrater utsätta sig för en ökad risk, säger Ylva Trolle Lagerros som är docent vid Karolinska institutet.

Forskare har undersökt register och recept

Men riskbilden över biverkningar har inte varit helt tydlig. Både potensmedel och medicin mot kärlkramp används ofta vid behov, vilket teoretiskt gör det möjligt att separera de båda behandlingarna i tid för att undvika biverkningar.

För att ta reda på hur det faktiskt ligger till med risken vid samtidig förskrivning analyserade forskarna ett antal svenska register mellan 2005 och 2013.

De fann närmare 61 500 män som fått organiska nitrater utskrivna, varav drygt 5 700 även hade recept på potensmedel. En klar majoritet av männen som hade recept på båda läkemedelstyperna använde dock nitrater enbart som akutbehandling.

Risk för hjärtsjukdom och död ökar

Efter att forskarna bland annat ha justerat för männens ålder, hälsotillstånd och andra skillnader visar resultatet att samtidig förskrivning av potensmedel med fosfodiesterashämmare typ 5 och organiska nitrater är förknippat med en ökad risk att avlida på mellan 35 och 40 procent.

Dessutom kan forskarna visa en cirka 70 procent ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt och hjärtsvikt.

– Vi vill peka på vikten av ett noggrant övervägande innan den här typen av potensmediciner förskrivs till män som behandlas med nitrater, säger Ylva Trolle Lagerros.

Mer om läkemedlen

Läkemedel vid kärlkramp med organiska nitrater: Glytrin, Nitroglycerin Karo Bio, Nitrolingual, Suscard, Imdur, Ismo, Ismo Retard, Isomex och Monoket OD.

Läkemedel vid erektionproblem: Viagra, Granpidam, Mysildecard, Revastad, Revatio, Vizarsin, Cialis, Ciastad och Talmanco och Levitra.

De båda läkemedelstyperna innehåller olika aktiva substanser.

Källa: Fass.se

Vetenskaplig studie:

Risk of Death in Patients With Coronary Artery Disease Taking Nitrates and Phosphodiesterase-5 Inhibitors, Journal of the American College of Cardiology.

Kontakt:

Ylva Trolle Lagerros, docent vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet, ylva.trolle@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera