Flicka i rosa träningskläder sitter på yogamatta.
Artikel från Vetenskap och Hälsa

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Dans och yoga kan vara ett sätt att förbättra psykisk ohälsa bland yngre. En studie visar att aktiviteterna hjälpte mot magont och stress hos flickor.

I forskningsstudien Dansprojektet har dans visat sig vara effektivt mot psykisk ohälsa bland tonårsflickor.

Nu har yoga och dans även testats bland yngre flickor med funktionell buksmärta. Det innebär magont utan fysisk förklaring, till exempel gluten- eller laktosintolerans.

Elin Areskoug Sandberg vid Lunds universitet har forskat på om regelbunden dans och yoga stärker barns psykiska hälsa. Gemensamt för dans och yoga är att aktiviteterna kan öka så kallad självreglering, det vill säga förmågan att hantera känslor och beteenden på hållbara sätt.

– Dans kan öka kroppsmedvetenheten och förmågan att känna och leva ut. Har du god självreglering så mår du bättre, säger Elin Areskoug Sandberg vid Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds universitet och Region Skåne.

Mindre ont i magen

Till studien med dans och yoga rekryterades 113 flickor med funktionell buksmärta. Barnen som deltog i studien var mellan nio och tretton år.

– Barn med funktionell buksmärta stannar ofta hemma från skolan, hänger inte med kompisar eller går på aktiviteter. Det blir stora problem i familjen och föräldrarna kan få svårt att jobba.

Hälften av flickorna i studien fick träna yoga och dans tillsammans två gånger i veckan under åtta månaders tid. Kontrollgruppen fortsatte med sina vanliga liv.

– De som yogade och dansade fick mindre ont i magen än dem i kontrollgruppen. Salivprov visade också på förbättrad dygnsvariation av kortisol, en indikation på mindre stress i kroppen, säger Elin Areskoug Sandberg.

Men det är svårt att veta vad som är orsak och verkan. Många saker kan spela in, som till exempel gruppgemenskapen.

– De träffade jämnåriga med samma problem, men utan att buksmärtan var i fokus. De hade kul och fick nya vänner.

Viktigt att uppmuntra till aktiviteter

Många med funktionell buksmärta stannar hemma för att de har ont i magen eller är rädda för att få det.

– När man fokuserar på det som är sjukt och börjar plocka bort saker är det ofta kopplat till mer symtom, säger Elin Areskoug Sandberg.

Därför är det viktigt att sänka tröskeln för aktiviteter. Dans och yogainstruktörerna i studien utbildades så att träningen skulle kännas kravlös och kul. De instruerades också att inte prata om buksmärtan.

– Vi vet att ju oftare föräldrar frågar om barnet har ont i magen, desto mer ont i magen upplever barnet. Det är bättre att i stället i viss mån avleda och uppmuntra till aktiviteter.

Flickorna fick också lära sig strategier för vad de kunde göra när de fick ont i magen i skolan, bland kompisar eller på aktiviteter.

– Det gäller att försöka komma i väg trots att man har ont i magen.

Fokus på det friska

Det finns heller ingen tydlig evidens för att det hjälper att undvika viss mat mot funktionell buksmärta hos barn.

– Det kan vara ett större problem att inte få äta glassen på kalaset, än att få ont i magen av den.

I dansprojektet var resultaten så goda att forskarna ansåg det oetiskt att avsluta träningscirklarna när studien var klar.

– När man normaliserar och fokuserar på det friska, då stärks den psykiska hälsan. Vi patologiserar för mycket, säger Elin Areskoug Sandberg.

Avhandlingen har skrivits vid Lunds universitet, men ingår i ett forskningsprojekt med namnet Just in TIME som drivs av Örebro universitet.

Text: Jenny Loftrup

Artikeln är ursprungligen publicerad i Vetenskap&Hälsa

Vetenskaplig studie:

Dance and yoga reduced functional abdominal pain in young girls: A randomized controlled trial, European Journal of Pain.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera