Två män går på stig, med ryggen mot kameran, gröna häckar på varje sida om stigen.
Bild: Anupa Uthsara, Unsplash.
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Stroke kan komma att orsaka nära 10 miljoner dödsfall årligen runt år 2050, varnar forskare. Hårdast drabbas låg- och medelinkomstländer. I Sverige, däremot, minskar stroke-dödsfallen. Det visar att det finns en potential att förebygga stroke, enligt forskarna. Bra vård och att kolla blodtrycket är två viktiga saker.

Stroke är inte bara den näst vanligaste dödsorsaken i världen utan även en av de största bidragande orsakerna till demens.

– Stroke och kärlsjukdomar i hjärnan förklarar nästan hälften av all demens. Det positiva är, att genom att följa de livsstilsråd som minskar risken för stroke minskar man samtidigt risken att drabbas av demens, säger Bo Norrving, professor i neurologi vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus.

Varning för många fler dödsfall

Han ingår i en forskarkommission där över 200 strokeexperter från olika länder har medverkat. Kommissionen har nu presenterat en rapport i Lancet Neurology. Där varnas för att stroke kan komma att orsaka nära 10 miljoner dödsfall årligen runt år 2050 och kosta upp till två biljoner dollar.

Befolkningsökningen, riskfaktorer i arv och miljö samt det faktum att vi blir allt äldre förklarar en stor del av ökningen som forskarna varnar för.

Kolla blodtrycket är viktigt

För att hejda utvecklingen, menar Bo Norrving, behövs en effektiv uppbyggnad av akutsjukvården i världen. Men det krävs också att beslutsfattare och människor i allmänhet prioriterar förebyggande åtgärder.

– En av de viktigaste insatserna för att förhindra stroke är god blodtryckskontroll. Detta är en utmaning i alla länder, men särskilt i låg- och medelinkomstländerna, säger Bo Norrving.

– Dessutom, på många platser i världen saknas fortfarande tillgång till akutvård vid stroke. Tillgång till rehabilitering är ett annat område där stora brister finns.

Hälften i Europa får propplösande behandling

Det finns bra och mycket kostnadseffektiva sätt att förebygga, behandla och rehabiliteringsträna människor som drabbas av stroke. Men för att det ska fungera väl behöver alla delar vara välfungerande, säger Bo Norrving.

– Vi ser till exempel att i Europa är det bara hälften av alla som drabbas av stroke som får vård på en strokeenhet. Bara hälften får tillgång till blodproppslösande behandling. Här behövs en bättre struktur. Det finns fortfarande mycket kvar att göra.

Samhället, enligt forskarrapporten, behöver också höja kunskapen och medvetenheten i befolkningen vad gäller risker och möjligheter. Det kan handla om sådant som vikten av en hälsosam livsstil och nyttan av digitala hjälpmedel för att själv skatta risk och få livsstilsråd.

Minskning i Sverige

I Sverige minskar antalet människor som dör i stroke, trots att andelen gamla personer har ökat. Hjärnblödning har också minskat under den senaste 10-årsperioden. En bidragande orsak har varit förbättrad behandling vad gäller att förebygga återfall i stroke.

– Minskningen visar tydligt på potentialen att kunna förebygga stroke och jag är övertygad om att nedgången kan fortsätta ytterligare, säger Bo Norrving.

Läs också: Är covid-19 över nu?
Larver läker sår bättre än antibiotika – om vi låter dem

Vetenskaplig artikel:

Commission report: Pragmatic solutions to reduce the global burden of stroke: a World Stroke Organization, The Lancet Neurology Commission.

Kontakt:

Bo Norrving, seniorprofessor i neurologi vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus
bo.norrving@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera