Stim med makrill i hav
Artikel från Göteborgs universitet

Många saltvattenfiskar har minskat i storlek under de senaste 60 åren. Samtidigt har mindre fiskarter blivit allt fler, visar en studie.

Det är känt sedan tidigare att storleken på den största fisken i fisketävlingar har minskat, och att många av de mest hotade arterna är stora. I en ny internationell studie bekräftas dessa observationer.

Studien visar att förändringar i kroppsstorlek beror på att individer inom arter blir mindre, men också att större arter ersätts med mindre.

– På vissa platser har man till exempel observerat mindre och mindre individer av klorocka, medan mindre arter som makrill blir allt vanligare. Stora fiskar har allt sämre odds, oavsett om det är på grund av vad människor föredrar att äta eller att fiskarnas livsmiljöer blir varmare, säger forskaren Inês Martins från St Andrews-universitetet i Storbritannien.

Ökat fisketryck kan påverka

Forskarna har inga säkra svar på varför fiskarna blir mindre, men de misstänker att en kombination av saker påverkar. Det kan till exempel handla om ökat fisketryck på större individer. Det gör att fler yngre och mindre fiskar av en art blir kvar i havet. På samma sätt kan det riktade fisket efter vissa arter göra att andra, ofta arter av mindre storlek, gynnas.

– Att världshaven har blivit varmare kan också vara en orsak. Vi har länge sett att arter växer snabbare i varmare miljöer, men att deras slutliga, vuxna storlek blir mindre, säger forskaren Anne Bjorkman vid Göteborgs universitet som är ett av 17 lärosäten som samarbetat i studien.

Inga entydiga resultat

Forskarna har tittat på tidsserier som täcker de senaste 60 åren från hela planeten, och för många typer av djur och växter.

Resultatet var inte helt entydigt. Ibland kan klimatförändringar bidra till att större arter breder ut sig på bekostnad av mindre. Det händer till exempel i den svenska fjällkedjan – där fjällbjörkar och olika buskar tar över marker som tidigare var täckt av olika gräs och örter – när årsmedeltemperaturerna stiger.

– I en tidigare studie har jag konstaterat att växterna har blivit allt högre på tundran i Arktis och i alpina regioner, säger Anne Bjorkman.

Men krympande storlek var alltså vanligast bland fiskar. Den nya studien, som täcker in en lång rad arter, visar att det är komplexa förändringar som skett under de senaste 60 åren.

– Det första steget är att förstå vad som sker hos alla organismer. Först därefter kan vi börja titta på varför det händer och begripa vilka konsekvenser dessa förändringar kan få för mänskligheten, säger Anne Bjorkman.

Ekosystemen kompenserar

Studien avslöjar också att när stora organismer försvinner, ersätts de med många fler mindre individer som gör att den totala mängden liv, biomassan, hålls konstant.

Det överraskande resultatet stöder idén att ekosystemen tenderar att kompensera vid förändringar så att den totala biomassan förblir stabil.

Enligt forskarna är fyndet viktigt för vår förståelse av hur olika organismer anpassar sig till de utmaningar som människor orsakar. De menar också att det är viktigt att övervaka förändringar i arternas egenskaper, på både individnivå och som grupp, för att förstå effekterna av miljöförändringar och mänsklig påverkan på biologisk mångfald globalt.

Vetenskaplig studie:

Widespread shifts in body size within populations and assemblages, Science.

Kontakt:

Anne Bjorkman, ekolog på institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, anne.bjorkman@bioenv.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera