Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Insulin kan förvaras utan kylskåp under flera månader, visar en studie. Det innebär att tillgången till läkemedlet kan förbättras i låginkomstländer.

Diabetes typ 1 innebär att de insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln slås ut. Insulin måste därför injiceras varje dag under resten av livet.

Om behandlingen är otillräcklig försämras ämnesomsättningen i kroppen. I  förlängningen kan detta leda till synskada, njursvikt eller andra komplikationer.

I många utvecklingsländer råder dock brist på insulin och priset är ofta mycket högt. I ett globalt perspektiv har miljontals människor avlidit i förtid på grund av ojämlik tillgång till diabetesvård.

Kylskåp saknas i många länder

Insulin är temperaturkänsligt och bör långtidsförvaras kallt, vid 2-8 grader, men i många utvecklingsländer saknar familjer tillgång till kylskåp. I rumstemperatur anses insulin vanligen klara sig i omkring fyra veckor, och rekommenderas därefter att slängas.

Men nu kan en internationell studie visa att det sannolikt går att förvara insulin i rumstemperatur – och under betydligt längre tid – än tillverkarna hittills räknat med.

Läkemedlet förvarades i lerkrukor

Ett forskarlag vid Göteborgs universitet har bidragit med analyser av sex typer av insulin. Läkemedlet förvarades av sex olika familjer i Nagpur i Indien, under en period på mellan en och fyra månader sommartid.

Insulinet förvarades dels i en låda i det svalaste rummet i hemmet, dels i lerkrukor som konstruerats som enklare kylsystem där avdunstning av vatten håller innehållet svalt.

Håller troligen fyra gånger så länge

Analyserna har gjorts med NMR-spektroskopi, som är en metod för att bedöma insulinets koncentration och kvalitet.

– Den här studien visar att insulin sannolikt har en betydligt längre hållbarhet i rumstemperatur, uppemot fyra gånger så länge som man hittills trott. Studien visar också att den enkla lösningen med kylande lerkrukor kan hjälpa när det är som varmast, säger Gun Forsander, forskare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Betydelse för tillgången till insulin

Om forskarnas resultat kan bekräftas i större studier kan det driva på en förändring av kravet att insulin, som förvarats utanför kylskåp, ska kasseras efter en månad.

– Perioden då insulin fortfarande kan användas kan i så fall potentiellt förlängas till tre månader, eller kanske till och med fyra månader. Det skulle få stor betydelse för tillgången till insulin för resurssvaga familjer, säger forskningsledaren Graham D Ogle vid University of Sydney.

Studie:

Insulin thermostability in a real-world setting,, The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Kontakt:

Gun Forsander, forskare inom pediatrik på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, och barnläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset,  gun.forsander@pediat.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera