Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskare kan nu analysera hur stjärnor och galaxer bildades och utvecklades i universums barndom. Det gör de med hjälp av James Webb-teleskopet som fångat bilder av galaxhopar.

En grupp forskare från Stockholms universitet har för första gången kunnat undersöka stjärnhopar inuti galaxer, så kallade klumpar, och studera den första fasen i stjärnbildning i avlägsna galaxer. Det har varit möjligt tack vare James Webb-teleskopets första bilder på galaxhopar.

– De galaxhopar som vi undersökt är så massiva att de böjer ljuset som passerar deras centrum, precis som Einstein förutsa 1917. Och det skapar i sin tur ett slags förstoringsglaseffekt: galaxerna i bakgrunden blir förstorade på bild, förklarar forskaren Adélaïde Claeyssens vid Stockholms universitet.

Klumpar i många galaxer

Förstoringsglaseffekten och James Webb-teleskopets upplösning har gjort det möjligt att studera sambandet mellan hur klumpar, mycket kompakta strukturer av stjärnhopar, bildas och utvecklas, och hur galaxer uppstår och växer några miljoner år efter Big Bang.

– Bilderna från James Webbteleskopet visar att vi kan hitta de här mycket små klumpstrukturerna inuti väldigt avlägsna galaxer och att vi kan se klumparna i många av galaxerna. Det förändrar hela forskningsområdet och hjälper oss att förstå hur galaxer bildas och utvecklas, säger forskaren Angela Adamo vid Stockholms universitet.

Den äldsta galaxen i undersökningen ligger så långt borta att forskarna kan se hur den såg ut för 13 miljarder år sedan. Då var universum bara 680 miljoner år gammalt.

James Webb-teleskopet

James Webb-teleskopet sändes upp i rymden 2021. Det ersätter Hubbleteleskopet som bidragit med information till rymdforskare i över 30 år.

James Webb-teleskopet kommer att göra observationer i infrarött ljus. Det väntas ge många nya upptäckter. Källa: Rymdstyrelsen

Studie:

Star formation at the smallest scales; A JWST study of the clump populations in SMACS0723, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Kontakt:

Angela Adamo, Oscar Klein center, institutionen för astronomi vid Stockholms universitet, angela.adamo@astro.su.se

Adélaïde Claeyssens, Oscar Klein center, Institutionen för astronomi, Stockholms universitet, adelaide.claeyssens@astro.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera