Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Flera allvarliga olyckor har inträffat efter att bilar kört av svenska vägar. Det här kan bero på att nya dubbdäck, fler friktionsdäck och ökad trafik har gjort vägarna slätare – med sämre fäste som följd.

Hösten 2018 inträffade några svårförklarade olyckor vid främst vått väglag längs E4 och E20, där Förbifart Stockholm vid Kungens kurva i södra Stockholm är en del av sträckningen. När olyckorna inträffade uppfattades vägbanan som slirig. Inspektion och friktionsmätning visade även att friktionen var låg.

Problemet med så kallad polering, som innebär att vägbanan är slät, är känt sedan tidigare – särskilt på utsatta ställen som cirkulationsplatser, skarpa kurvor eller vid trafikljus. Men på senare tid har polering uppstått på oväntade platser.

I en studie vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har därför orsaken till problemen undersökts.

– Läget är allvarligt med tanke vilka krav på friktion Trafikverket ställer och att flertalet vägar som vi har undersökt visar sig ha sämre friktion. I vår förstudie har vi börjat med att lyfta fram några möjliga orsaker, säger Henrik Bjurström, projektledare och forskare på VTI.

Uppruggning av vägar har minskat

Tidigare skedde en uppruggning på grund av dubbdäck vintertid. Den har nu minskat eller uteblivit helt. Forskarna har mätt friktionen på en provsträcka på E4/E20 i höjd med Kungens kurva och en rad infartsleder kring Stockholm. Mätningarna bekräftar att problemet med låg friktion inte längre är begränsat till enstaka vägavsnitt utan återfinns på flertalet av de undersökta vägarna.

Förutom att den förväntade uppruggningen har uteblivit under vinterperioden, har poleringen fortsatt under sommarperioden och ytterligare minskat friktionen.

Friktionsdäck allt vanligare

En av de faktorer som forskarna har identifierat är den nya typen av dubbdäck med mindre aggressiva dubb, som minskat slitage och uppruggning med upp till 20 procent. Användningen av dubbdäck i Stockholm har även minskat med 20 procentenheter de senaste tio åren.

I stället har allt fler friktionsdäck, som är vinterdäck utan dubbar och framtagna för nordiskt vinterväglag, tillkommit. Dessa friktionsdäck polerar till och med vägbeläggningen mer än sommardäck. Andra orsaker till fenomenet med poleringen är att trafiken har ökat och allt fler tyngre och starkare fordon tillkommit.

– Vi hoppas kunna göra ett fortsättningsprojekt där vi med hjälp av VTI:s provvägsmaskin kan ta fram mer kvantitativa resultat och göra mer ingående studier på orsakerna till poleringen. Då kan vi komma närmare svaret på vilka faktorer som påverkar poleringen och hur mycket, säger Henrik Bjurström.

Beläggningen inte anpassad

Ett problemområde är nämligen själva vägbeläggningen. Sverige har slitstarka stenmaterial som porfyr och kvartsit länge använts i beläggningarna för att minimera slitaget till följd av dubbdäck. När dubbarna nu utvecklas för att vara mindre aggressiva mot beläggningen, och fler även väljer att köra dubbfritt, kanske man måste tänka om vid val av stenmaterial, menar forskarna.

– Porfyr är den mest slitstarka typen av sten som vi har. På den biter inte den nya typen av dubbar så att den ruggar upp ytan. I stället blir stenarna polerade till att bli släta och hala.

I Finland har tester utvecklats för nya dubbdäck som visar hur mycket de sliter på vägen. Forskaren Henrik Bjurström vid VTI menar att en fortsättningsstudie skulle kunna omfatta en jämförelse med förutsättningarna i Finland och Norge eftersom dessa länder har liknande klimatförutsättningar som Sverige.

Studie:

Polering av högkvalitativa beläggningar, VTI

Kontakt:

Henrik Bjurström, forskare vid VTI, henrik.bjurstrom@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera