Bild: Sigmund/Unsplash
Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Tillfälliga jobb förstärker ojämlikheter på arbetsmarknaden snarare än att fungera som en språngbräda till en tryggare anställning. Utöver otryggheten har visstidsanställda även sämre möjligheter till kompetensutveckling, visar en studie.

I en studie vid Umeå universitet har tre forskare undersökt vilken roll facklig representation på arbetsplatsen spelar för chansen att få kompetensutveckling. De har också jämfört om tillsvidareanställda har större möjlighet att få kompetensutveckling än tidsbegränsat anställda.

– Vår studie visar att tidsbegränsat anställda får tillgång till mindre kompetensutveckling än tillsvidareanställda. Detta är ett viktigt resultat, eftersom det visar hur tidsbegränsade anställningar kan förstärka ojämlikheter på arbetsmarknaden snarare än att fungera som en språngbräda till en tryggare anställning, säger forskaren Maja Adolfsson vid Umeå universitet.

Fackliga företrädare stärker kommunikationen

Forskarna kunde se att det är fördelaktigt både för tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda att ha en facklig representant närvarande på arbetsplatsen, en person som arbetstagaren kan träffa och prata med.

– Att ha möjlighet att knacka på kontorsdörren hos en arbetskamrat som är facklig representant är värdefullt för alla, oavsett typ av anställningsavtal. I artikeln menar vi att fackliga representanter stärker kommunikationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. De kan därmed också argumentera för att utveckla kompetensen hos alla arbetstagare, oavsett typ av anställningsavtal, säger forskaren Anna Baranowska-Rataj.

Gynnar tillsvidareanställda

Forskarna undersökte också fackföreningarnas roll på nationell nivå. De kunde se att en hög facklig anslutning på nationell nivå ökade chanserna att få kompetensutveckling, men främst för tillsvidareanställda.

– Större facklig anslutning innebär större förhandlingsstyrka mot regering och andra arbetsmarknadsparter när lagar och förordningar ska ändras. Våra resultat tyder på att dessa förhandlingar tenderar att stödja tillsvidareanställda i större utsträckning än tidsbegränsat anställda, säger forskaren Anneli Lundmark.

– Detta innebär att vissa av de politiska åtgärder som fackföreningarna stöder inte är lika fördelaktiga för alla arbetstagare. Antalet fackföreningsmedlemmar har minskat i flera länder under de senaste decennierna, och därför måste vi ha en debatt om hur fackföreningarna kan arbeta för att möta de förändrade ojämlikheterna på arbetsmarknaden, fortsätter hon.

Skapar social ojämlikhet

Forskningen från Umeå universitet stöder påståendet att tidsbegränsade anställningar spelar en roll i att skapa social ojämlikhet.

– Vi oroar oss för att om vi inte börjar uppmärksamma ojämlikheter på arbetsmarknaden så kommer de att fördjupas. Människor som redan befinner sig i en utsatt situation kommer att få större osäkerhet i sina arbetsliv. Och vi vet att sysselsättningsstabilitet har betydelse för många aspekter av livet, som psykisk hälsa, välbefinnande och möjligheter att bilda familj, säger Maja Adolfsson.

Vetenskaplig studie:

Temporary Employment, Employee Representation, and Employer-Paid Training: A Comparative Analysis, European Sociological Review.

Kontakt:

Maja Adolfsson, doktorand vid sociologiska institutionen, Umeå universitet, maja.adolfsson@umu.se

Anna Baranowska-Rataj, universitetslektor, sociologiska institutionen vid Umeå universitet, anna.baranowska-rataj@umu.se

Anneli Lundmark, projektledare, Skogstekniska klustret. anneli.lundmark@skogstekniskaklustret.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera