Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Sjuttio procent av världens befolkning lever nu i diktaturer. Det visar årets demokratirapport från Varieties of Democracy-institutet vid Göteborgs universitet.

– Samma dag som vi avslutade årets demokratirapport beordrade Rysslands president Vladimir Putin en fullskalig invasion av Ukraina. Detta krig startas av samme man som för 20 år sedan utlöste den tredje vågen av autokratisering i världen, säger Staffan I. Lindberg, föreståndare för V-Dem-institutet.

Invasionen av Ukraina bekräftar det som V-Dem-institutet varnat för under flera års tid – att demokratisk tillbakagång, så kallad autokratisering, bland annat leder till fler krig. Tendenserna är att autokratiska ledare har blivit allt djärvare och inte bryr om vad andra tycker.

Rapporten som nu släppts visar på dystra siffor för demokratitillståndet i världen. Den demokratiska nivån för den genomsnittlige världsmedborgaren år 2021 är tillbaka på 1989 års nivåer, vilket betyder att de senaste 30 åren av demokratiska framsteg nu är ett minne blott.

Världens största demokratidatabas

V-Dem-institutet tillhandahåller världen största demokratidatabas med över 30 miljoner datapunkter för 202 länder från år 1789–2021. Till institutet är knutet över 3 700 forskare och andra landsexperter som mäter hundratals olika indikatorer på demokrati. V-Dem tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Rapporten: Autocratization Changing Nature? (pdf).

Demokratier bryts ned

– År 2012 var sifforna som högst, då fanns det 42 liberala demokratier i världen. Det vill säga demokratier som även innefattar sådant som går utöver själva folkstyret: en rättsstat och grundläggande mänskliga rättigheter. År 2021 är den siffran nere på 34 liberala demokratier. Det betyder att enbart 13 procent av världens befolkning lever i en demokrati så som exempelvis vi svenskar definierar den.

Autokratiseringen innebär att demokratier bryts ned, och det sker i stor utsträckning av valda ledare som raserar de demokratiska institutionerna: medier, civilsamhälle, oberoende organisationer och rättsväsendet. Rapporten redogör också för hur autokratisering ser ut att ändra skepnad, via ökade nivåer av polarisering, desinformation och statskupper.

EU är inget undantag från autokratisering

Den största demokratiska tillbakagången under det senaste året har skett i Stillahavsregionen, Östeuropa, Centralasien, Latinamerika och Karibien.

– Våra mätningar visar att slutna autokratier har ökat från 25 till 30 länder globalt. Diktaturer är på frammarsch runt om i världen. Idag lever 5,4 miljarder människor, 70 procent, i diktaturer, säger Staffan I. Lindberg.

När V-Dem i 2020 års demokratirapport klassade Ungern som en icke-demokrati fick EU sin första diktatur. Den senaste rapporten visar att trenden fortsätter inom EU där nu 20 procent av medlemsländerna har autokratiserat under det senaste decenniet.

Text: Anna-Karin Lundell

Artikeln var först publicerad på Göteborgs universitets webbplats 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera