Doktor Westerlunds blomma, Pelargonium graveolens, som luktar gott när de gröna bladen vidrörs.
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Doftande växter som pelargon, lavendel och barrträd kan ha positiv inverkan på din hälsa, visar en studie som undersökt hur naturliga dofter påverkar människor med stressrelaterad sjukdom.

Under studien i SLU Alnarps rehabiliteringsträdgård kartlades hur naturliga dofter framkallar associationer, känslor och fysiska reaktioner hos den som drabbats av stressrelaterad sjukdom.

– Det visade sig att doften av växter, särskilt olika sorter av citrusdoftande pelargon, kan stödja mental återhämtning och bidra till en upplevelse av inre ro, säger Anna María Pálsdóttir, docent och universitetslektor vid institutionen för människa och samhälle på SLU.

Doktor Westerlunds hälsoblomma är ett bra exempel – varje gång din hand stryker över pelargonens bladverk uppstår den där välkända, citrusaktiga doften som så många känner igen och associerar med barndom och trygghet. En doft som också skapade en känsla av lugn och ro hos deltagarna i studien som alla var på rehabilitering för stressrelaterad sjukdom.

Studien pågick under fem år och hade sammanlagt 59 deltagare som i 12-veckorsperioder deltog i naturbaserad rehabilitering i SLU Alnarps rehabiliteringsträdgård. I studien beskriver deltagarna hur de upplever trädgårdens dofter. Och hur de uppfattade och interagerade med trädgårdens doftlandskap. Alla deltagare behandlades för stressrelaterad mental ohälsa. Den gjordes i samverkan med forskare från Högskolan Kristianstad.

Dofter framkallar reaktioner

Deltagarna beskrev bland annat hur naturliga dofter från örter, frukt, blommor, barrträd och torrt gräs hade en lugnande inverkan, ökade välbefinnandet och ökade känslan av närvaro. Reaktioner som alla bidrar till att reducera stress.

Resultaten tydliggjorde på vilket sätt naturens dofter framkallade associationer, känslor och fysiska reaktioner hos människor och ger exempel på hur naturdofter fungerar som en katalysator för sensorisk medvetenhet och minnen.

Vad är sensorisk medvetenhet?

Den sensoriska medvetenheten är ett sinnestillstånd som utmärks av att uppmärksamheten inriktas på spänningstillstånd i kroppen, speciellt i muskelpartier. Det engelska uttrycket “sensory awareness” används också.

Effekt på stressreducering

Forskning har tidigare visat att naturliga element, särskilt naturliga dofter, kan ha en djupgående effekt på stressreducering. Studien på Alnarp har nu ökat förståelsen för hur upplevelsen av växtdofter, i den här studien särskilt pelargon, kan underlätta stressreducering och stödja mental återhämtning.

Resultaten är intressanta för aktörer som utvecklar naturbaserad terapi men även för trädgårdsföretagare som producerar olika sorters växter i växthus och på friland, menar forskarna.

– Växter med dofter är ett intressant segment inom trädgårdssektorn och vi hoppas att våra resultat kan bidra till ett ökat intresse för hur växters dofter kan påverka människor, även i hemmiljön, säger Sara Spendrup, forskare och universitetslektor vid institutionen för människa och samhälle på SLU och delaktig i studien om dofter inverkan på människors välbefinnande.

Samband mellan doftämnen och hälsa

Resultaten av studien har gett upphov till vidare forskning och i en ny studie ska doftämne och hur de uppfattas av människan undersökas ytterligare.

– Då kommer vi att specifikt arbeta med Doktor Westerlunds hälsoblomma, en nyttoväxt som är ständigt aktuell. Det ska bli väldigt intressant att fördjupa sig i dofternas betydelse för hälsa och välmående, säger Anna María Pálsdóttir.

Studien i SLU Alnarps rehabiliteringsträdgård gjordes i samverkan med professor Karin Wendin och professor Lennart Mårtensson, båda från Högskolan Kristianstad.

Rosengeranium eller Doktor Westerlunds hälsoblomma

Dr Ernst Westerlund föddes 1839 och arbetade som läkare i Enköping 1868 – 1924. Det sägs att han använde sig av nya och ovanliga metoder för att få patienterna att tillfriskna, till exempel rekommenderade han patienterna att ha en rosengeranium i rummet för att rena luften och göra den friskare.
Källa: Programmet för odlad mångfald, POM

Kontakt:

Anna María Pálsdóttir, docent och universitetslektor, institutionen för människa och samhälle, SLU, anna.maria.palsdottir@slu.se
Sara Spendrup, forskare och universitetslektor, institutionen för människa och samhälle, SLU, sara.spendrup@slu.se

Vetenskaplig artikel:

Smellscape–Experiences of Plant Scents in a Nature-Based Intervention, Frontiers in Psychology.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera