Vårdpersonal mäter pulsen på en patient.
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att screena befolkningen för att upptäcka förmaksflimmer kan minska risken för stroke, allvarlig blödning och död. Dessutom är screeningen kostnadseffektiv, menar forskarna.

För den som har förmaksflimmer, en form av rytmrubbning i hjärtat, är risken att få en stroke fem gånger högre. Symtomen blir dessutom ofta svårare eftersom extra stora blodproppar kan bildas i hjärtat, lossna och riskera att täppa igen större blodkärl i hjärnan. Blodförtunnande läkemedel minskar risken för stroke.

När man i vården upptäcker att någon har förmaksflimmer sätter man in förebyggande behandling, men det sker ingen screening av befolkningen för att hitta dessa personer.

– Det har aldrig gjorts någon studie som undersöker om det vore motiverat att screena för förmaksflimmer, så därför ville vi undersöka det, säger Emma Svennberg, som är specialistläkare i hjärt-kärlsjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och forskare vid institutionen för medicin, Huddinge, vid Karolinska Institutet.

Symtom på förmaksflimmer

En del märker inte att de har förmaksflimmer, medan andra får stora besvär.

Vanliga symtom:

 • Hjärtat slår hårt och fort
 • Pulsen slår oregelbundet
 • Du kan känna dig andfådd och svag vid minsta ansträngning
 • Övriga symtom:

 • Du får svårt att andas
 • Du får ont i bröstet
 • Du blir väldigt trött
 • Du blir yr
 • Du svettas
 • Du mår illa
 • Du svimmar
 • Källa: 1177.se

  28 000 personer screenades

  Alla 75–76-åringar, nästan 28 000 personer, i Region Stockholm och Region Halland, inkluderades i studien. Deltagarna slumpades till att antingen bli inbjudna till screening eller till kontrollgrupp, som fick sedvanlig vård. Av dem som bjöds in till screening valde 7 165 personer att delta. De fick fylla i en hälsodeklaration och registrera så kallad tum-EKG, där tummarna placeras på en EKG-dosa som mäter hjärtats elektriska aktivitet.

  De som inte hade förmaksflimmer fick med sig dosan hem i 14 dagar och mätte sitt EKG morgon och kväll. Om dosan registrerade rubbningar i hjärtats rytm fick deltagarna träffa en kardiolog och initiera blodförtunnande behandling om det saknades kontraindikationer. Samtliga 28 000 individer följdes därefter i minst fem år.

  Minskad risk för stroke, blödning och död

  Upptäckten av förmaksflimmer var högre i den grupp som screenats och denna grupp hade även lägre förekomst av död, stroke och allvarlig blödning än kontrollgruppen.

  – 31,9 procent av dem i screeninggruppen fick en negativ händelse (ungefär: händelse som medfört något oönskat, redaktionens kommentar) jämför med 33 procent i kontrollgruppen. Det kan låta som en liten skillnad, men då får man tänka på att enbart drygt hälften av dem som bjöds in till screening deltog och det är möjligt att vi hade sett en tydligare skillnad om fler personer hade dykt upp för screening. De som var med i screeningen fick betydligt färre negativa händelser, säger Johan Engdahl, adjungerad lektor vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet.

  Minst 2 300 fall av stroke eller död kan undvikas per år i Sverige om den studerade screeningen tillämpas nationellt, enligt forskarna.

  Screeningen är kostnadseffektiv

  Forskarna gjorde också en hälsoekonomisk analys som presenterats på den europeiska hjärtkongressen ESC och som visar att screening är kostnadseffektivt.

  – Resultaten betyder att beslutsfattare nu kan gå vidare med att ta ställning till om man ska rekommendera screening för förmaksflimmer i Sverige och även internationellt. I fortsatta studier behöver vi undersöka hur det ser ut i andra sjukvårdssystem i andra länder och olika etniska befolkningsgrupper, och även om andra åldersgrupper kan ha nytta av screening, säger Emma Svennberg.

  Vetenskaplig artikel:

  Benefits of systematic screening for Atrial Fibrillation – findings from the randomised controlled STROKESTOP-study.

  Kontakt:

  Emma Svennberg, forskare och specialistläkare, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, emma.svennberg@sll.se, Johan Engdahl, adjungerad lektor och överläkare, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, johan.engdahl@sll.se.

  Nyhetsbrev med aktuell forskning

  Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

  Jag vill prenumerera