Tema

Travhästar utan hästskor är snabbare

Att träna och tävla hästar utan skor har blivit mer och mer vanligt inom flera olika hästsportdiscipliner. Inom travsporten har det länge funnits en uppfattning att prestationsförmågan kan påverkas positivt om hästarna inte har skor, men också att barfotakörning kan öka risken för galopp. Forskning från Sveriges lantbruksuniversitet visar att det faktiskt går snabbare om travhästarna körs barfota.

En grupp forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har med hjälp av Svensk travsports tävlingsdata undersökt om hästarna verkligen springer fortare, och om det finns en ökad risk för galopp eller diskvalifikation om hästen tävlar utan skor.

Tiderna från drygt 75 000 starter och 5000 hästar som tävlat både med och utan skor analyserades och resultatet visade att hästarna sprang i snitt 0,7 sekunder snabbare per km om de inte hade några skor jämfört med om de hade skor på både bak- och framhovarna. Skillnaden var lite mindre (0,3 s/km) om de var utan skor bara på bak- eller framhovarna men de sprang ändå fortare än om de hade skor på alla fyra hovarna.

Risken för galopp och diskvalifikation kunde analyseras på drygt 111 000 starter och 6400 hästar och resultaten visade att riskerna ökade med 15-35 procent om hästarna tävlade utan skor både bak och fram. Resultaten visade dock att om hästarna tävlade med skor på bakhovarna ökade inte risken för galopp eller diskning.

Att tävla med skor på bakhovarna verkar därför vara en riskfri strategi som ändå ökar prestationsförmågan.

Vetenskaplig artikel:

Benefits and risks of barefoot harness racing in Standardbred trottersAnim Sci  J. 2020; 91:e13380. Solé, M, Lindgren, G, Bongcam‐Rudloff, E, Jansson

Kontakt:

Anna Jansson, Professor,VH – Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB), anna.jansson@slu.se

Artikeln var först publicerad på SLU:s webb.

Travhästar utan hästskor är snabbare

 lästid ~ 1 min