Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En forskargrupp vid Mittuniversitetet vill undersöka hur social isolering, tilltro till myndigheter, förändrade vanor och oro över ekonomin i spåren av coronakrisen kan hänga samman med psykiska symtom som oro och depression. Och söker nu deltagare i studien.

− Coronautbrottet utgör en av de största utmaningar vårt samhälle ställts inför på mycket lång tid där extrema åtgärder har genomförts i många länder. Utöver dessa drastiska förändringar i många människors liv finns en stor osäkerhet över hur samhället kommer att påverkas, både på kort och lång sikt. Vi vill veta hur människor påverkas av det som sker, säger Elisabet Rondung, forskare vid Institutionen för psykologi och socialt arbete.

Anonym enkät

Forskargruppen väljer att samla in data via en anonymiserad webbenkät. Enkäten innehåller frågor om exempelvis hälsofaktorer, social isolering, tilltro till myndigheter, förändringar i livsföring och ekonomiska faktorer.

− Vi är intresserade av hur individer uppfattar sin livskvalitet och i vilken utsträckning de känner av symtom på nedstämdhet, stress, ångest eller oro. Vi vill förstå vilka faktorer som bidrar till psykiska symtom i en krissituation som den vi upplever just nu, säger Anna Bjärtå, forskare vid Institutionen för psykologi och socialt arbete.

Personer som är 18 år och äldre kan medverka i enkäten som tar 15-20 minuter att besvara. Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas närsomhelst. Datainsamlingen görs dessutom helt anonymt.

Enkäten hittar du här.

Kontakt:

Elisabet Rondung, forskare vid Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet, elisabet.rondung@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera