Artikel från Linnéuniversitetet

Att föräldrar och andra vårdnadshavare slår sina barn är fortfarande vanligt världen över. Endast 58 av världens länder har beslutat om att förbjuda föräldrars våld mot barn, och UNICEF beräknar att vartannat barn i världen är utsatt för våld. I till exempel Filippinerna slår sex av tio föräldrar sina barn. Nu ska två forskare från Sverige resa dit för att med en utbildningsmodell minska våldet mot barn.

Under besöket ska Cecilia Kjellgren och Johanna Thulin, forskare i socialt arbete vid Linnéuniversitetet utbilda föräldrar om vilka spår kroppslig bestraffning kan sätta hos barn och hur man kan bygga positiva relationer till sina barn,

Utbildningen bygger på en modell som de två forskarna har tagit fram, PEACE (Parent’s Ending violence Against Children Educational program).

Föräldrar ska hantera sin ilska

Ett av inslagen i modellen går ut på att föräldrarna ska öva på att hantera sin ilska. De kommer även att få reflektera över hur de kan förebygga att konflikter uppstår, genom att till exempel hitta strategier för att bygga relationer med ömsesidig respekt och  komma överens om gemensamma regler som gäller i familjen.

I undervisningen vill forskarna att föräldrarna ska få verktyg att tänka själva snarare än pekpinnar för hur de ska göra.

Föräldrar ska involveras via dialog

– Vi måste komma ihåg att många föräldrar i Filippinerna lever under väldigt pressade livsförhållanden, och i ett land och en världsdel där det råder en annan tradition vad gäller syn på barnuppfostran. Det går inte att komma med en utbildning som härstammar från Sverige, där vi har större tillgång till både resurser och kvalificerade metoder, och säga att ”såhär ska ni göra”. Det är viktigt att utbildningen kan möta de kulturspecifika förhållanden som finns i Filippinerna och att föräldrarna involveras genom dialog, säger Cecilia.

Hopp att modellen sprider sig

Utbildningen vänder sig till yrkesutövare som vill hjälpa föräldrar att bygga våldsfria relationer till sina barn och tanken är sedan att de som gått utbildningen  i sin tur ska träffa grupper av föräldrar runtom i landet för att utbilda dem om konsekvenser av våld och om positivt föräldraskap. Forskarna har förhoppningar om att modellen ska få fast förankring i samhället framöver.

När utbildningsinsatsen är över kommer forskarna att utvärdera vad såväl utbildarna som föräldrarna tyckte om utbildningen, och vad föräldrarna lärde sig. Om det visar sig att modellen har önskad effekt hoppas man att den etablerar sig i Filippinerna och att den även får spridning till andra länder. Aktörer i Bangladesh och Vietnam har redan visat intresse.

– I förlängningen hoppas vi vara en positiv kraft i den otroligt stora utmaningen att minska föräldrars våld mot barn i världen, säger Cecilia.

Kontakt

Cecilia Kjellgren, Linnéuniversitetet, cecilia.kjellgren@lnu.se
Johanna Thulin, Linnéuniversitetet, johanna.thulin@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera