Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Extrema värmeböljor, utdragen torka, skogsbränder, översvämningar, orkaner, vulkanutbrott och tsunamier kan påverka världens pollinatörer på drastiskt vis. Det är dags att tänka på de hot mot pollinatörerna, som förväntas bli vanligare när klimatet förändras, menar två forskare som granskat den litteratur som finns inom området.

– Idag finns en växande medvetenhet om att pollinatörer hotas av oförsiktig användning av bekämpningsmedel och av krympande arealer med lämpliga livsmiljöer. Hur de påverkas av kraftiga naturliga störningar har vi däremot vetat betydligt mindre om. Generellt tycks sådana störningar i naturen vara negativa för pollinatörer, men det finns undantag, säger forskaren Charlie Nicolson från University of Vermont/UC Davis.

Han har tillsammans med Paul Egan, forskare inom växtskyddsbiologi vid SLU granskat 117 vetenskapliga studier och gjort den första vetenskapliga sammanställningen av de hot som extremväder och naturkatastrofer kan utgöra för pollinatörer och pollinering.  De redovisar sina slutsatser i tidskriften Global Change Biology.

Upprop till forskare och beslutsfattare

– Vår artikel ska ses som ett upprop till forskare och beslutsfattare. Vi behöver mer forskning om hur pollinatörer påverkas av naturliga störningar och bättre beslutsunderlag till naturvård och katastrofberedskap.

– Vi behöver veta vad som krävs för att värna mångfalden av pollinatörer, för att säkra pollineringen av både vilda och odlade växter, och därmed människors livsmedelsförsörjning, säger Paul Egan, som är forskare vid SLU:s institution för växtskyddsbiologi i Alnarp.

Extrema värmeböljor, utdragen torka, skogsbränder, översvämningar, orkaner, vulkanutbrott och tsunamier är exempel på naturliga störningar som kan ha stor omedelbar inverkan på människors tillvaro. Dessutom kan de påverka oss indirekt, genom drastiska effekter på ekosystemen och de tjänster dessa levererar, såsom pollinering.

Bränder kan gynna mångfalden

Ett tydligt mönster som forskarna såg vid granskningen av de 117 studierna var att översvämningar, torka och extrem värme i huvudsak har negativ inverkan på pollinatörer och pollinering. När det gäller orkaner, men särskilt bränder, var resultaten mer blandade; en noggrannare analys visade att det framför allt var bin som kunde gynnas, och det gällde såväl individ- som artrikedom.

Huvudförfattaren, Charlie Nicolson, berättar att han under granskningen av litteraturen mötte en mängd berättelser om naturens förödande krafter, men också om jakten på en del ganska udda faror, bland annat hur pollinatörer påverkas av solstormar, eller jordens elektromagnetism.

Många väderrelaterade hot, såsom översvämningar och stormar, förväntas bli vanligare och mer kraftfulla i takt med klimatförändringarna, vilket oroar forskarna.

Småbrukare i utvecklingsländer drabbas värst

– Vi ser att den här typen av pollineringsforskning är starkt fokuserad på ekonomiskt utvecklade regioner. Samtidigt är det småbrukare och utvecklingsländer som kommer att drabbas hårdast, inte minst för att de ofta är mer beroende av grödor som kräver pollinatörer, säger Paul Egan.

Nicolson och Egan lyfter fram ett antal forskningsområden som de tycker bör prioriteras i framtiden. Ett råd är att fler ”chockhändelser” bör införlivas i klimatforskningen Det behövs också studier som på ett bättre sätt beskriver hur pollinatörers, grödors och människors exponering för extrema naturfenomen är sammanlänkade.

Kontakt:

Paul Egan, forskare vid Institutionen för växtskyddsbiologi,
Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp, paul.egan@slu.se
Charlie C. Nicholson, postdoktor, ccnicholson@ucdavis.edu

Interaktiv karta (html-fil; visas i nytt fönster)
En interaktiv global karta över alla studier kan ses här.

Vetenskaplig artikel:

Natural hazard threats to pollinators and pollination. Global Change Biology

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera