Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Idag slängs ungefär en tredjedel av all mat som produceras. Att minska matsvinnet är avgörande för klimatet. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU har nu formulerat tio rekommendationer till beslutsfattare, för att få ett stopp i Sverige.

Att minska matsvinnet i alla led är en av tre åtgärder som är avgörande för att hålla klimatpåverkan inom gränserna för vad jorden klarar av. Det är forskningsplattformen SLU Future Food som har givit ut en så kallad policy brief med forskares rekommendationer för hur Sverige ska få bukt med matsvinnet.

Snabbguide till beslutsfattare

Syftet med rekommendationerna är att ge beslutsfattare, såväl inom politiken som livsmedelsbranschen, en snabbguide till lämpliga åtgärder som grundar sig i vetenskaplig forskning. I briefen ges en utförligare förklaring till varje rekommendation. I korthet ser de ut så här:

  • Formulera nationella mål för Sverige: 50 procent mindre matsvinn 2030, 75 procent mindre matsvinn 2050.
  • Prioritera svinnet av animalier för att snabbt få ner miljöbelastningen.
  • Inför ett nationellt svinndatacenter dit aktörerna rapporterar in data, som kan tydliggöra ”hot spots” för att stimulera forskning och innovation.
  • Utred producentansvar för maten.
  • Kräv att alla aktörer som hanterar mat har en ”plan B” upprättad i förväg, för hur överskottsmat ska hanteras för att komma tillgodo som mat när, inte om, svinn uppstår.
  • Uppdra åt Skolverket att införa matbedömning i läroplanen och att utöka ämnet Hem- och konsumentkunskap.
  • Folkbilda om bäst-före-märkningens innebörd, matbedömningar och matsvinnets konsekvenser.
  • Fortsätt arbetet kring optimal (sänkt) förvaringstemperatur i kylkedjan.
  • Utmana färskvarunormen. Vilka livsmedel kan med fördel hanteras i fryst eller torkat skick?
  • Kartlägg svinnet i alla delar av livsmedelssystemet, och även de djur som i dagsläget inte används till köttproduktion, så som hästar, värphöns och getter.

Policy briefen tar sin utgångspunkt i den handlingsplan för minskat matsvinn som Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket gav ut 2018: Fler gör mer. Handlingsplan för minskat matsvinn 2030 – kortversion.

– Jag har forskat på matsvinn i många år men först nu börjar området få den uppmärksamhet som behövs för att vi ska kunna lösa problemen, säger Ingrid Strid, forskare vid institutionen för energi och teknik, som skrivit rekommendationerna med hjälp av sina kollegor.

Vad är matsvinn?

Matsvinn är livsmedel som slängs, trots att de hade kunnat konsumeras om de hanterats annorlunda. Cirka en tredjedel av all mat som produceras slängs, enligt FN:s organisation för livsmedel och jordbruk FAO. 

SLU bedriver forskning om matsvinn i de flesta av livsmedelskedjans delar, från primärproduktion, industri, butik, storkök och hushåll, till återvinning i kretsloppssystem och nya möjligheter för restprodukter längs vägen. Många olika aspekter studeras, till exempel matkvalitet och livsmedelssäkerhet.

– Matsvinnsfrågan är högprioriterad. Den har avgörande betydelse för att minska matens klimatpåverkan, är komplex och kräver samarbete mellan många parter. Men framför allt kräver den ett engagemang som vi nu förutsätter att politikerna har, säger  Annsofie Wahlström, kommunikatör vid plattformen SLU Future Food.

Kontakt:

Gunilla Leffler, kommunikatör, Forskningsplattformen SLU Future Food
gunilla.leffler@slu.se

Ingrid Strid, institutionen för energi och teknik, SLU
Ingrid.Strid@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera