Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hästar som bär på den smittsamma hästsjukdomen kvarta, utan att själva vara sjuka, tycks spela en viktig roll i smittspridningen i stallen, enligt en studie från SLU.

Hos svenska hästar förekommer årligen utbrott av den allvarliga och mycket smittsamma luftvägssjukdomen kvarka, som orsakas av bakterien Streptococcus equi.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt så kallade “tysta smittbärare” för att utöka kunskapen om deras roll för spridning av kvarka. 41 hästar från samma stall följdes under 13 månader efter ett kvarkautbrott, fram tills att alla hästar var smittfria. Näs- och luftsäcksprover från de tio hästar som blev tysta smittbärare inkluderades i den aktuella studien.

Hästsjukdomen kvarka känd sedan 1200-talet

Kvarka är en sedan länge känd smittsam hästsjukdom. Sjukdomen beskrevs i en lärobok av Jordanus Ruffus redan år 1251.
Utbrott av kvarka sker årligen hos hästar i Sverige och övriga världen. Under femårsperioden 2013-2017 anmäldes i snitt 75 stall med utbrott av konstaterad kvarka per år i Sverige.

Källa: Wikipedia

Dna från kvarkabakterier kunde löpande påvisas i prov från de tysta smittbärarna med PCR-analys. Vid vissa provtagningstillfällen kunde bakterier också påvisas genom bakterieodling, vilket kräver att levande bakterier fångas upp i provet. I prover tagna sex månader efter sjukdomsutbrottet visades lokala förändringar i arvsmassan hos kvarkabakterier från två av de tysta smittbärarna. Bakterier med dessa så kallade punktmutationer spreds sedan mellan hästar utan att orsaka sjukdom.

PCR mångdubblar dna för analys

PCR står för Polymerase Chain Reaction och är en molekylärbiologisk och biokemisk metod som används för att mångdubbla en eller ett fåtal kopior av dna-sekvener till en så stor mängd att det går att analysera dna-sekvensen. Med PCR-metoden kan man skapa tusentals, upp till miljontals exemplar av en enskild dna-sekvens.
Källa: Wikipedia

Forskarna drar slutsatsen att tysta smittbärare med odlingsnegativa bakterieprov men positiva PCR-prov bör betraktas som smittsamma. Forskarna föreslår också att punktmutationer kan vara en orsak till kvarkabakteriens förmåga att undkomma immunförsvaret hos tysta smittbärare.

Publikation:

Long term dynamics of a Streptococcus equi ssp equi outbreak, assessed by qPCR and culture and seM sequencing in silent carriers of strangles. (Riihimäki M, Aspán A, Ljung H, Pringle J.) Vet Microbiol. 2018, 223:107-112.

Kontakt:

Miia Riihimäki, universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper, Enheten för hästmedicin, SLU, miia.riihimaki@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera