Tema

Halm i hästfodret ger ingen ökning av magsår

Halm med bra hygienisk kvalitet i maten, ger inte mer upphov till magsår än om halm inte ingår i foderstaten, visar en studie som pågått under vintern vid SLU. Det innebär att utfodring med halm är ett bra komplement till övrigt grovfoder vid grovfoderbrist, eller för hästar som lätt blir feta.

Under vintern har en studie genomförts på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Universitetsdjursjukhuset med målet att undersöka vilka effekter halmutfodring har på hästar. En av studiens viktigaste frågeställningar var om halm i foderstaten ger upphov till magsår.

Den praktiska delen av studien är nu avslutad och preliminära resultat finns. Studien visar att en foderstat som innehåller halm med bra hygienisk kvalitet inte ger upphov till mer magsår än om halm inte ingår i foderstaten. Detta betyder att utfodring med halm som ett komplement till övrigt grovfoder i framtiden fortfarande kan rekommenderas till exempel vid grovfoderbrist eller till hästar som lätt blir feta.

Mindre glupskt ätmönster med halm

Preliminära analyser av blodprov som tagits under studien tyder också på att hästarna har en jämnare sekretion av digestionsvätskor när det ingår halm i foderstaten än när det inte gör det. Det här beror sannolikt på att de äter fortare och glupskare när de inte får halm.

Ett glupskt ätmönster behöver inte vara ett problem men kan öka risken för foderstrupsförstoppning hos vissa individer och det kan också vara ett tecken på att hästarna känner en större hunger inför utfodring, trots att tillgången på energi var den samma över dygnet oavsett om foderstaten innehöll halm eller inte.

Forskarna kommer att göra fler analyser för att undersöka hur halmen har påverkat hästarnas beteende och energiomsättning.

Kontakt:

Anna Jansson, professor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLUT, anna.jansson@slu.se

Christine Jakobsson, fundraising director vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, christine.jakobsson@slu.se

Caroline Lippman, sekreterare för Marie-Claire Cronstedts Stiftelse, mccstiftelse@billandreasson.com

Halm i hästfodret ger ingen ökning av magsår

 lästid ~ 1 min