Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kan ett varmare klimat leda till en långsiktigt ökad tillväxt i svensk barrskog, och därmed ökad inlagring av kol? Modellbaserade studier har antytt detta, men nu visar den första långtidsstudien att det inte alls behöver bli så. Orsaken är troligen att kvävebrist begränsar skogens tillväxt.

Klimatförändringen är vår tids stora utmaning och skogen förväntas spela en viktig roll i klimatarbetet. Genom sin tillväxt binder skogen koldioxid som finns i atmosfären och när skogen skördas kan skogsprodukter ersätta fossilbaserade produkter så att tillförseln av ny koldioxid till atmosfären begränsas.

En förväntad positiv effekt av ett varmare väder har varit att skogens tillväxt skulle öka. Modellstudier och fältexperiment som pågått under kort tid har indikerat betydande tillväxthöjningar i nordliga barrblandskogar. En nyligen publicerad studie i Nature Climate Change motsäger dock detta.

Ingen tillväxt på sikt

Långtidsstudien av gran i Västerbotten (Flakaliden) visar att varmare förhållanden i marken inte ger någon uthållig tillväxtökning efter 18 år.

En bidragande orsak till att tillväxten inte har ökat tycks vara den begränsade tillgången på kväve i marken, något som gäller stora delar av den svenska skogen.

– Studien visar att det finns anledning att vara försiktig med antaganden och prognoser som innehåller positiva tillväxteffekter av ett varmare klimat, säger Tomas Lundmark, en av forskarna bakom studien.

Flakalidenförsöket anlades ursprungligen för att undersöka hur mycket granens produktionsförmåga i norrlandsklimat kan ökas med hjälp av gödsling och bevattning. Nu visade det sig att de data som har samlats in under åren även kunde användas för att belysa klimateffekter på trädens tillväxt.

Kontakt:

Tomas Lundmark, professor, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, tomas.lundmark@slu.se

Artikeln:

Boreal forest biomass accumulation is not increased by two decades of soil warming. Nature Climate Change. Hyungwoo Lim, Ram Oren, Torgny Näsholm, Monika Strömgren, Tomas Lundmark, Harald Grip & Sune Linder. 2018.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera