Artikel från Institutet för rymdfysik

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Elin Eriksson, doktorand vid IRF och Uppsala universitet har studerat hur elektroner accelereras i rymden runt jorden, och förklarar varför hon valt att fokusera på just detta:
– Om vi förstår vad som händer i rymden runt jorden kan vi försöka förstå områden vi inte kan skicka en satellit till, säger hon.

Avhandlingen Electron energization in near-Earth space: Studies of kinetic scales using multi-spacecraft data innehåller mätanalyser från de fyra europeiska Cluster-satelliterna som sköts upp redan för 18 år sedan samt analyser av de mätningar som de fyra amerikanska satelliterna Magnetospheric MultiScale, MMS, genomfört sedan 2015.

Materia av joniserad gas

Nästan all synlig materia i universum består av joniserad gas, även kallad plasma. Plasma består vanligtvis av positiva joner och negative elektroner. När laddade partiklar accelereras avges strålning. Strålning från till exempel rester av supernovaexplosioner skapas av accelererade elektroner. De flesta observationer vi har från kosmiska objekt är i form av denna strålning.

– Jag har studerat hur elektroner accelereras i rymden runt jorden. Tack vare de snabbare mätningarna från MMS-satelliterna kunde jag identifiera hur elektroner accelereras inom mindre områden. Det visade sig att elektroner accelereras på liknande sätt i flera regioner i rymden runt jorden trots deras olika plasmamiljöer, säger Elin Eriksson.

Institutet för rymdfysik, IRF,  bidrar med instrument till både MMS och Cluster.

Cluster (EFW)

Cluster (EFW) Institutet för rymdfysik i Uppsala ansvarar för instrumentet EFW (Electric Field and Wave) som utför mätningar av elektriska fält och vågor. Instrumentet, som finns med på varje satellit, undersöker bland annat hur jordens yttersta sköld mot rymden, det magnetiska fältet, samverkar med solvinden.

Läs mer om Cluster (IRF)
Om Cluster (ESA)

Magnetospeheric MultiScale – MMS

Magnetospeheric MultiScale – MMS Magnetospheric MultiScale, MMS, är ett NASA-uppdrag som består av fyra identiskt instrumenterade satelliter som sköts upp från Kennedy Space center i mars 2015. Satelliterna använder jordens magnetosfär som ett laboratorium för att studera mikrofysiken hos tre grundläggande plasmaprocesser: magnetisk återkoppling, energisk partikelacceleration och turbulens.

Läs mer om MMS (IRF)
Latest mms-news (Nasa)

Kontakt:

Elin Eriksson, doktorand, IRF i Uppsala
elin.eriksson@irfu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera