Boskapsvaktande hundar och inhägnader är effektiva åtgärder för att förhindra angrepp av rovdjur på tamdjur. Liksom rep med fladdrande tyg – lapptyg. Och det finns många andra metoder som också fungerar men som inte utvärderats vetenskapligt i samma utsträckning, visar en studie av forskning från 10 länder.

Tjugoen författare från 10 länder har granskat 114 vetenskapligt publicerade artiklar som mäter effekten av åtgärder för att minska risken för eller omfattningen av rovdjursangrepp på tamboskap.

Åtgärder som ofta spelar en viktig roll i konflikter kring rovdjur.

Forskarna konstaterar att boskapsvaktande hundar, inhägnader och lapptyg är vetenskapligt väl underbyggda åtgärder. Om dessa metoder är lämpliga kan förvaltningen använda och föreslå dem som pålitliga metoder för att skydda boskap från rovdjursangrepp.

Rep med fladdrande tyg, så kallat lapptyg, en åtgärd mot rovdjur som vilar på vetenskaplig grund.

Många andra åtgärder, som jakt och flytt av rovdjur, ljud- och ljusskrämmor, kan mycket väl fungera men de behöver testas ytterligare för att det ska vara möjligt att fastställa vilken effekt de har.

– Annars finns risk för att myndigheter och tamdjursägare spenderar stora pengar och mycket tid på lösningar som kanske inte löser problemet, menar forskarna.

– Att mäta effekten av de åtgärder som används för att förebygga rovdjursangrepp är nödvändigt för att vi ska kunna använda dem på ett effektivt sätt. Eftersom de vetenskapliga utvärderingarna fortfarande är så få vill vi uppmuntra till samarbeten mellan djurägare, rovdjursförvaltare och forskare för att tillämpa åtgärderna på ett sätt som tillåter vetenskaplig utvärdering.

– På så sätt kan vi gå mot en evidensbaserad förvaltning som sparar tid, pengar och både tamdjur och rovdjur, säger Ann Eklund på institutionen för ekologi, SLU, en av forskarna bakom studien.

Därför gjordes studien

Globalt sett läggs stora resurser varje år på att skydda tamdjur från rovdjursangrepp, men ofta utan vetenskapliga belägg, evidens, för att metoderna faktiskt fungerar. Enligt forskarna borde evidens för att en åtgärd verkligen är effektiv vara ett krav vid större ekonomiska satsningar, i strategier och genomförande. Precis som vi rigoröst testar mediciner vid upprepade tillfällen för att fastställa deras effekt vid behandling av sjuka människor. Om evidens saknas borde åtgärden genomföras så att det är möjligt att utvärdera effekten vetenskapligt.

 

Kontakt:
Ann Eklund, doktorand vid Institutionen för ekologi; Enheten för viltekologi
Sveriges lantbruksuniversitet, ann.eklund@slu.se

Artikeln:
Carnivore conservation needs evidence-based livestock protection, PLOS Biology

In English: Study reveals best available science for predator-livestock coexistence

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera