Artikel från Karlstads universitet

I stället för att anpassa samhället till ett förändrat klimat är det klimatarbetet som anpassas till den nuvarande samhällsutvecklingen, menar David Olsson. I sin avhandling studerar han mekanismer som lägger krokben för ett verkligt hållbart klimatarbete.

Klimatförändringarna utgör ett hot för människor, djur, naturen och samhället. Sverige ses som en av föregångarna vad gäller hållbarhet och anpassning för att möta klimatförändringarna. Och visst har mycket hänt. Men olika internationella mätningar visar att Sveriges ansträngningar är otillräckliga. Med tanke på de katastrofala följder som klimatförändringen innebär, är det hög tid för en omvandling, en transformation, av samhället. Men varför tycks det gå så långsamt och vara så svårt?

– Sverige är högt rankat internationellt, men ändå är Sveriges klimatarbete, inklusive klimatanpassning, på många sätt ohållbart. Med denna problembild som utgångspunkt har jag studerat de villkor som för tillfället sätter ramarna för en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar klimatanpassning, säger David Olsson.

Villkor för klimatanpassningen
I sin avhandling visar David Olsson att klimatanpassningens villkor utmärks av att den ska göras kompatibel med nuvarande politiska prioriteringar och utvecklingslinjer.

– För att hårdra det lite så är det snarare klimatanpassningsarbetet som anpassas till den nuvarande samhällsutvecklingen. Ett problem med det är att fundamentala utmaningar i den nuvarande samhällsutvecklingen inte synliggörs och problematiseras, menar David Olsson.

I samhällsdebatten betonas det till exempel att våra städer måste bli attraktiva och konkurrenskraftiga. Det framhålls att kommunala handläggare borde främja innovativ klimatanpassning som både minskar klimatrelaterade risker och främjar attraktivitet. Även om klimatanpassning kan främjas på detta sätt, innebär det att tillväxtens dominerande ställning över andra hållbarhetsvärden inte ifrågasätts och att strukturella problem förblir osynliga.

– Det finns starka skäl till att rikta fokus mot sådant som för tillfället inte problematiseras, men ett fokusskifte kan möjliggöras, säger David Olsson.

Avhandlingen:
Conditions of Sustainability – The Case of Climate Change Adaption in Sweden

Kontakt:
David Olsson, david.olsson@kau.se, 054-700 26 46, 073-639 22 05

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera