Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Solel passar många länder och skulle kunna vara vanligare om energibolag anpassade sina affärsmodeller efter marknadens förutsättningar.
– Villkoren för att erbjuda solceller skiljer sig mycket åt mellan olika länder, och det missar många energibolag, säger Kajsa Ahlgren Ode, forskare inom industriell ekonomi vid Lunds tekniska högskola.

Som en del i omställningen mot förnybar energi vill många energiföretag göra det möjligt för privatpersoner att producera sin egen solel. Det låter rätt enkelt att stå för sin egen el genom solpaneler på hustaket, men förutsättningarna och lagstiftningen skiljer sig åt mellan olika länder, vilket innebär att en affärsmodell som fungerar för ett energiföretag på en viss marknad inte nödvändigtvis fungerar på en annan marknad.

− Energiföretag som inspireras av andra företags lyckade affärsmodeller måste bli mer medvetna om att en affärsmodell från en viss marknad inte kan användas rakt av på en ny marknad. Den behöver anpassas till sitt nya område för att fungera framgångsrikt, säger Kajsa Ahlgren Ode, som för sin avhandling studerat affärsmodeller för solenergi.

Hon kallar modeller som förflyttas från en marknad till en annan för ”resande affärsmodeller” som behöver ”översättas” till sin nya marknad.

Vad är en affärsmodell?
En affärsmodell handlar om hur ett företag arbetar för att nå framgång och det inbegriper vad företaget erbjuder, hur kunderna nås, hur företaget organiserar sig och hur man får bäst avkastning. Kajsa Ahlgren Ode menar att det fokuseras på affärsmodeller allt mer.

− Affärsmodell är ett begrepp som de senaste tio åren blivit allt mer populärt att använda. Inom forskningen, i företagsvärlden och hos beslutsfattare kan man se att terminologin används allt mer och att organisationer i allt högre grad pratar om och arbetar med sin affärsmodell för att uppnå verksamhetens visioner.

I intervjuer med företagsledare och entreprenörer har hon förstått att många företag betraktar affärsmodeller som allmängiltiga och att det finns en uppfattning om att ett lyckat koncept på en marknad automatiskt fungerar framgångsrikt på en annan.

− En del företag betraktar affärsmodellen som en prototyp som kan kopieras. Då glömmer man bort att modellen formas av en mängd faktorer som mänskliga och individuella aspekter, lagar, regleringar och geografiska förutsättningar, säger Kajsa Ahlgren Ode.

När energibolagen missar att marknadsanpassa sin affärsmodeller, blir försöken att skapa en marknad för solenergi mindre framgångsrika i vissa länder än i andra. Det tar längre tid att  fram ett erbjudande som är attraktivt för kunderna och en affärsmodell som fungerar

− Det är mycket olyckligt, menar Kajsa Ahlgren Ode, eftersom det uppstår en bromsande effekt för det flertalet länder som är beroende av just solenergi för att minska sina koldioxidutsläpp och ställa om till förnybar energi.

I vilka länder är solel ett framträdande energislag?

− I exempelvis Tyskland, USA och Japan är solel stort bland privatpersoner. Solel för storskalig produktion, i stora solelsparker, finns mycket i Kina och Indien, säger Kajsa Ahlgren Ode.

Hur bra är vi i Sverige på solel och hur står vi oss i förhållande till andra länder?

− I Europa anses Sverige vara en mellanstor marknad som växt de senaste åren. Men Europa tillhör inte de starkast växande marknaderna globalt, där ligger exempelvis Asien och Nordamerika före, och Syd- och Centralamerika är på gång.

− För klimatets skull är det bråttom att ställa om till hållbara energisystem. Att förstå hur affärsmodeller för solenergi blir framgångsrika är en viktig del i den processen. Om energiföretagen förstår utmaningarna med att ta in en ny affärsmodell i sin organisation, eller etablera en affärsmodell på en ny marknad, kan det leda till en snabbare energiomställning, säger Kajsa Ahlgren Ode.

Avhandling:
Travelling business models – On adapting business models to new contexts i ämnet Industriell ekonomi vid Designvetenskaper, LTH.

Kontakt:
Kajsa Ahlgren Ode, Industriell ekonomi, Designvetenskaper, 46 73 420 70 02

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera