Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Livsmedelsförpackningar i papper behöver en skyddsbarriär för att hindra vatten eller syre att tränga in. Oftast är den gjord av plast. En blandning av lignin från ved och stärkelse från exempelvis potatis eller majs kan fungera lika bra, visar forskning vid Karlstads universitet .

– Kraven på livsmedelsförpackningar är att de ska skydda och förlänga hållbarheten av livsmedlet samt fungera vid transporter, säger Asif Javed, doktor i kemiteknik vid Karlstads universitet.

För att klara kraven krävs en skyddsbarriär i pappersbaserade förpackningar som till exempel för juice- eller mejeriprodukter. Detta för att hindra att vatten eller syre tränger genom förpackningen och förstör livsmedlet. Vanligtvis tillverkas denna skyddsbeläggning av plast gjord av petroleumbaserade råvaror.

På sikt behöver vi helt ersätta petroleumbaserade material i livsmedelsförpackningar med biobaserade material. Och i stället för plast kan en blandning av stärkelse och andra polymerer fungera lika bra som skyddsbarriär i pappersförpackningar, visar forskning från Karlstads universitet.

– I min forskning har vi använt en blandning av stärkelse och lignin för att få en skyddsbarriär som håller måttet, säger Asif Javed.

– Men för att nya material ska komma i bruk krävs att de är minst lika bra eller bättre än petroleumbaserade material. Det gäller alla aspekter som att skydda livsmedlets hållbarhet, kostnader och effektivitet vid tillverkning och transporter. Jag har även arbetet med biologiskt nedbrytbara blandningar av stärkelse och vissa petroleumbaserade makromolekyler. Dessa material tillverkas då inte till 100 procent av förnyelsebara råvaror, men har den nog så viktiga egenskapen att de bryts ner av naturen om de skulle hamna i skogar, sjöar och hav utan att lämna efter sig skadliga mikroplaster.

Behövs mer forskning för att helt ersätta plasten
Det används redan idag olika biobaserade alternativ vid livsmedelsförpackning, men mer forskning behövs för att på sikt helt kunna ersätta petroleumbaserade material.

– Min förhoppning ar att vi ska kunna forska vidare inom detta område, säger Asif Javed. Här i vår region finns goda förutsättningar för forskning inom fiberbaserade processer och produkter i samverkan med näringslivet.

Forskningen har genomförts inom Vipp forskarskola vid Karlstads universitet och finansierats av företaget Billerud Korsnäs samt KK-stiftelsen. Vipp, forskarskola för värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter, är ett samarbete mellan Karlstads universitet och ett flertal företag inom främst skogsindustrin i Sverige och Finland.

Kontakt:
Asif Javed, doktor i kemiteknik vid Karlstads universitet, asif.javed@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera