Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Utsläpp av växthusgaser från kor skiljer sig runt om i världen. Visserligen är idisslarnas utsläpp lägre i EU än i många andra länder och regioner, men de påverkar ändå klimatet negativt och utsläppen ökar med EU:s nuvarande jordbrukspolitik.

Jordbruket och särskilt idisslare bidrar till växthusgasutsläpp. EU:s gemensamma jordbrukspolitik behöver inriktas mer på åtgärder för att minska klimatpåverkan.

– För att nå klimatmålen är det viktigt att alla styrmedel utformas med hänsyn till hur växthusgasutsläppen påverkas. Vi ser att stöden till idisslare ger ökade växthusgasutsläpp. Det gör det svårare att nå målen för klimatpolitiken, säger Ida Nordin, en av författarna.

Stöd till idisslare i EU gör produktionen mer lönsam samtidigt som produkterna blir billigare för konsumenterna. Det leder till ökad produktion och konsumtion i världen. En del av produktionen i länder utanför EU flyttas till EU, men produktionen ökar mer inom EU än den minskar utanför EU, vilket gör att produktionen ökar i världen som helhet.

– Trots att idisslare generellt har mindre miljöpåverkan inom EU så ökar stöd till idisslare de globala växthusgasutsläppen i världen eftersom stöden leder till att den totala produktionen i världen ökar, säger Ida Nordin.

Kontakt:
Ida Nordin, 018-67 17 61, ida.nordin@slu.se

Sammanfattning av rapporten:
Kött och klimat – hur påverkar EU:s stöd utsläppen av växthusgaser?

Rapporten i sin helhet:
Coupled agricultural subsidies in the EU undermine climate efforts

Rapporten har nyligen publicerats av AgriFood Economics Centre, som är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. AgriFood Economics Centre är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Torbjörn Jansson, Ida Nordin, och Gordana Manevska-Tasevska är knutna till SLU, medan Fredrik Wilhelmson är knuten till Lunds universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera