Tema

Hjälp till att rapportera fladdermuskolonier

Har du fladdermöss i huset, och bor i Uppland eller i Södermanland? Rapportera till oss så har du chansen att bidra till ett forskningsprojekt, och samtidigt få veta lite mer om dina husdjur. Uppmaningen kommer från forskare vid Centrum för biologisk mångfald (CBM), Sveriges lantbruksuniversitet.

CBM behöver hjälp med att hitta kolonier av fladdermöss. Den som märkt att det finns en fladdermuskoloni där hemma kan rapportera in det, och på så sätt hjälpa till i forskningen.

Det är också ett bra tillfälle att få veta lite mer om fladdermössen.

– Om du rapporterar fladdermöss till oss, så vill vi också gärna komma och hälsa på. Vi fångar några individer och undersöker vilken art det är. Om det är någon av de arter som vi vill studera vidare så återkommer vi gärna och fångar vid flera tillfällen. Eventuellt sätter vi radiosändare på fladdermössen för att studera deras flygvägar, säger Johnny de Jong, forskare vid CBM, och den som nu gör detta upprop till allmänheten.

Pipistrella pygmaeus. Foto: Johnny de Jong

I Sverige bildas kolonier antingen i hus, eller i ihåliga träd. Olika arter föredrar olika platser i huset, ofta sitter de under tegelpannor, vid murstocken, under takbjälkar eller i väggen. Fladdermössen märks av genom att de kvittrar och piper inne i huset.

– Har man tur kan man se när de lämnar huset, kanske från en glipa i brädfodringen. Ofta fastnar en del spillning på väggen. Man kan också märka av dem genom högar med spillning, till exempel på vinden, säger Johnny de Jong.

Johnny de Jong söker information om fladdermuskolonier för forskning om hur fladdermöss påverkas av till exempel skogsbruk.

– Rapportera om du vet säkert att fladdermössen finns i huset, inte om du bara har sett dem flyga förbi huset. Men om du däremot vill bli av med fladdermössen, så är det en fråga för Länsstyrelsen.

Myotis nattereri

Det finns 19 olika arter av fladdermöss i Sverige. Åtta av de 19 arterna finns på Artdatabankens rödlista. En fladdermuskoloni består av ett antal honor som samlas för att föda sina ungar, och kan bestå av allt mellan 5 till 1000 individer. Alla fladdermöss och deras kolonier är skyddade enligt Artskyddsförordningen, och det är inte tillåtet att fånga djur utan tillstånd.

Vart vänder jag mig?

Rapportera dina kolonier till Johnny de Jong, johnny.de.jong@slu.se, 070-227 19 14.

Hjälp till att rapportera fladdermuskolonier

 lästid ~ 2 min