Artikel från Karlstads universitet

Det är fotboll på absolut högsta nivå. Engelska Premier League präglas av hård konkurrens och stora pengar. Spelare väljs, köps och säljs. Inom lagen är det ofta tuffa tag och konkurrens spelare emellan och när en spelare från juniorlaget rekryteras upp till A-laget, så är de sociala och kulturella reglerna minst lika avgörande som spelskicklighet

Det är en komplicerad resa som fotbollens juniorspelare gör när de tar klivet upp i A-laget. För att hantera övergångsreglerna gäller det att inte bara behärska själva fotbollen, utan det är i lika hög grad en fråga om oskrivna lagar och social navigation i förhållande till A-lagets äldre spelare och tränare.

– Att lära sig det sociala och kulturella spelet – allt från att kunna hälsa, ta plats och ändå vara lagom ödmjuk i förhållande till A-lagets spelare – är helt nödvändigt för unga spelare. De väljer olika strategier, från kvickhet både på och utanför plan till att utnyttja styrka och storlek. Och det skiljer sig åt hur tränare i såväl juniorlag som A-lag väljer att coacha de unga spelarna, konstaterar Henrik Gustafsson, docent i idrottsvetenskap vid Karlstads universitet.

Undersökningen om unga spelares övergång till professionella fotbollsspelare i engelska Premier League har gjorts av idrottsforskarna Henrik Gustafsson vid Karlstads universitet samt Øystein Røynesdal och Tynke Toering vid Norges idrottshögskola. Forskarna har undersökt hur elittränare i engelska Premier League-klubbar arbetar med unga spelare i övergången från det som kallas akademilag till professionella A-lagsspelare.

– En inställning bland huvudtränare tycks vara att unga spelare ska vara ”klara” när de kommer till A-laget. De unga spelarna ska inte ”sänka nivån.” Utmaningen är att de unga spelarna hanterar förflyttningen väldigt olika, några kommer snabbt in i elitnivåns kultur och regler medan det för andra tar längre tid. Men elittränarna har inte alltid det tålamod som behövs för att de unga spelarna ska lyckas i laget. Det är också vanligt att tränaren byts ut, vilket bidrar till att unga spelare snabbt måste anpassa sig till nya krav, konstaterar Øystein Røynesdal forskare vid Norges idrottshögskola.

Forskningsstudien är en av få studier om fotbollsspelares förflyttning upp till den absoluta toppnivån. Studien omfattar djupintervjuer med åtta utvecklingstränare för elitnivå i engelska Premier League. Tränarnas ålder varierade från 28 till 59 år och de hade mellan 6 och 28 års erfarenhet som coacher på elitnivå.

Forskarna ville främst få svar på tre frågor: Vilka faktorer i A-lagets miljö anser elittränarna påverkar en juniorspelares progression och utveckling? På vilket sätt anser de att unga spelare bör hantera de sociala och kulturella utmaningar de ställs inför? Vilka strategier har tränarna för att stötta de unga spelarna i övergången till A-laget?

Studien visar hur tränare i klubbarnas utvecklingslag, akademilag, arbetar strategiskt för att förbereda unga spelare på vad som väntar efter att de har blivit utvalda för en förflyttning till A-laget. Olika former av stöd, socialt och kulturellt, visar sig vara framgångsrikt eftersom dessa klubbar ofta lyckas med att ta fram ”självproducerade” spelare till A-truppen.

– Utvecklingstränarna i juniorlagen, akademilagen, kommunicerar ofta med A-lagstränarna för att ta reda på vad de vill ha. De utbildar sedan sina spelare i vad som krävs – både spelmässigt och kulturellt. De här tränarna vet att det är lättare för en del individer än för andra att anpassa sig. Fler behöver förstå den utmaning det innebär för en ung spelare att förflytta sig till elitnivån – beteendemässigt, kulturellt, socialt likväl som spelmässigt. Ofta är förutsättningarna och kulturen oklara, vilket kan innebära att lagen missar duktiga, unga spelare som aldrig får en rättvis chans. Förhoppningsvis kan vår studie bidra till en kunskap och medvetenhet, säger Henrik Gustafsson.

Studie:
Forskningsresultaten har publicerats i International Journal of Sports Science and Coaching

Kontakt:
Henrik Gustafsson, henrik.gustafsson@kau.se, 070 696 72 60
Øystein Røynesdal, oystein.roynesdal@nih.no, +47 97 98 12 40

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera