Artikel från Karlstads universitet

Marknaden för droger är i förändring. Tillströmningen av nya och lättillgängliga droger på internet är större än någonsin. För att förebygga beroende och öka förtroendet för vården behöver diskussionen om droger på internet nyanseras, menar forskaren Christophe Soussan vid Karlstad universitet.

Det senaste decenniet har över 500 nya droger med mestadels okända effekter och risker dykt upp på marknaden. Samtidigt är kunskapen om preparaten och användarna bristfällig. Drogerna på nätet är ofta framtagna för att efterlikna kända droger samtidigt som de kringgår narkotikalagstiftningen – och när en substans förbjuds svarar marknaden snabbt med en ny.

En ny avhandling i psykologi vid Karlstads universitet har Christophe Soussan, doktor i psykologi vid Karlstads universitet undersökt attityder, drivkrafter och upplevelser hos droganvändare på internet.

– Framgångsrik prevention vilar på kontakt och förtroende mellan hjälpare och hjälpt. Jag tror att vi behöver en mer nyanserad syn på drogkulturen på internet – framför allt behöver vi låta icke-problematiskt funktionellt bruk och positiva effekter finnas med i diskussionen. Då kan vi kanske återupprätta ett förtroende för samhället och vården.

Förtroendet för samhället är lågt bland droganvändare
Studien omfattade cirka 600 användare i en enkät. Resultatet visar att förtroendet för samhällets information och institutioner är låg hos droganvändare själva, och att en större kunskap om drogkulturen och användarnas upplevelser behöver bli större i samhället för att prevention ska bli effektivare.

– Den vanligaste orsaken till att ta nya droger är för rekreation, nöje och njutning, säger Soussan. De flesta drivs alltså av andra anledningar än beroende och abstinens. En undersökning av ett av de största drogforumen på nätet visar att diskussionerna där bidrar till att minimera drogrelaterade skadeverkningar.

På det hela taget hade den undersökta gruppen av droganvändare på Internet ett välmående som motsvarar den befolkningen i övrigt. Studien visar även att motivation, effekter och risker varierar mycket mellan olika typer av substanser.

– Drogförbud motverkar ofta sitt eget syfte. Risken för att bli stigmatiserad och kriminaliserad gör att användare undviker kontakt med myndigheter och akutvård samtidigt som riskfyllda beteenden som självmedicinering och sensationssökande ökar, menar Soussan.

Avhandling
Novel Psychoactive Substances: Experienced effects, attitudes, and motivations among online drug community users

Kontakt
Christophe Soussan, christophe.soussan@kau.se, 073-800 30 10.

Podcast
Podcasten ”Forskningspodden” intervjuar Christophe Soussan om avhandlingen i avsnitt 35: Nyanser i drogdebatten

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera