Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kvinnor som söker jobb på annan ort har mindre chans än män att bli kallade till arbetsintervju, visar en omfattande studie från Sociologiska institutionen och Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.
– Att arbetsgivare föredrar män som måste flytta eller pendla till ett jobb framför kvinnor som behöver göra det kan bero på att de påverkas av rådande könsroller i samhället, säger forskaren Maria Brandén.

I studien sökte sociologerna Magnus Bygren och Michael Gähler med hjälp av påhittade namn 1410 jobb inom 18 olika yrken via Platsbanken. Tjänsterna fanns både inom arbetar- och medelklassyrken och inkluderade många av de vanligaste yrkena i Sverige.

Alla de fiktiva sökande var sammanboende eller gifta, och när forskarna sökte jobben skrev de tydligt ut om den sökande var kvinna eller man och om de hade barn. Personerna i ansökningarna var alla lika kvalificerade för de sökta jobben.

Föredrog män som bodde långt bort
– Resultaten visar tydligt att arbetsgivare föredrar män som bor långt bort geografiskt framför kvinnor som bor lika långt bort. Det gäller både om kvinnan har barn eller inte, säger Maria Brandén, forskare i sociologi och demografi vid Stockholms universitet och en av forskarna bakom studien.

– Viktigt att poängtera är att arbetsgivare inte verkar diskriminera kvinnor generellt när sökande ska gallras. Men i vissa situationer, som när jobb söks långt hemifrån, verkar det alltså vara så att kvinnor diskrimineras.

Se tidigare forskning från Stockholms universitet: Mammor ratas inte när de söker jobb

Blev mer sällan kallade till intervju
Diskrimineringen mot kvinnor visade sig alltså i att kvinnor hade klart lägre chans än män att bli kontaktade av arbetsgivaren eller bli kallade till intervju. Däremot går det inte att säga exakt hur omfattande diskrimineringen är, baserat på den här studien.

– En tolkning är att arbetsgivare utgår ifrån att kvinnan kommer ta mer ansvar för hem eller barn, och därmed har svårare att kombinera pendling och jobb. Män kanske antas vara mer ”mobila” jämfört med kvinnor, säger Magnus Bygren, professor i sociologi vid Stockholms universitet och en av författarna till studien.

Artikeln:
”Can the trailing spouse phenomenon be explained by employer recruitment choices?”. Tidskriften Population, Space and Place av Maria Brandén, Magnus Bygren och Michael Gähler.

Kontakt:
Magnus Bygren, professor i sociologi, Stockholms universitet, magnus.bygren@sociology.su.se, 08-16 34 04
Michael Gähler, docent i sociologi, Stockholms universitet, michael.gahler@sofi.su.se, 08-16 25 41.
Maria Brandén, forskare i sociologi och demografi, Stockholms universitet, maria.branden@sociology.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera