Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Mammor ratas inte till förmån för pappor när de söker jobb i Sverige. Dessutom kallas kvinnor och män generellt lika ofta till intervju när de söker jobb, både när det gäller låg- och högkvalificerade jobb. Det visar en ny och omfattande experimentstudie från Sociologiska institutionen och Institutet för social forskning vid Stockholms universitet, den första studien i sitt slag i Sverige.

– Vi hittar ingen diskriminering mot föräldrar, varken mot mödrar eller mot fäder vid rekrytering. Det motsäger vad tidigare forskning från USA visar, säger Anni Erlandsson, doktorand i sociologi och en av författarna till studien.

Det är känt sedan tidigare att efter att barn kommer in i bilden, går det relativt sämre för kvinnor än för män i karriären i Sverige. Kvinnor har sämre löneutveckling och blir inte chefer i samma utsträckning som män. Tanken att arbetsgivare hellre anställer pappor än mammor har presenterats som en möjlig förklaring till detta.

Chansen till intervju lika stor för kvinnor och män
Med hjälp av fiktiva namn sökte sociologerna Anni Erlandsson, Magnus Bygren och Michael Gähler därför 2144 jobb på den svenska arbetsmarknaden för att testa tesen. I jobbansökningarna skrev de slumpmässigt att de var män, kvinnor och om de var föräldrar eller inte. De ansökte om både låg- och högkvalificerade jobb inom totalt 18 yrken, bland andra butikskassör, förskole- och gymnasielärare, städare, dataingenjör och sjuksköterska.

Resultaten visar att det inte var någon skillnad i vilka som blev kontaktade av arbetsgivaren baserat på kön eller föräldraskap, varken inom låg- eller högkvalificerade yrken.

Sverige jämlikt för föräldrar
Anni Erlandsson menar att resultaten stödjer tesen om Sverige som ett jämlikt land för föräldrar. Samtidigt pekar hon på att förklaringen till den ojämlikhet som ändå finns på arbetsmarknaden kan ha andra orsaker än diskriminering vid själva anställningsprocessen.

– Det kan finnas förklaringar på yrkesnivå, att kvinnor jobbar mer deltid eller gör andra val i arbetslivet, säger hon.

Magnus Bygren, professor i sociologi och medförfattare till studien, är inne på en liknande förklaring.

– Det verkar inte vara så att arbetsgivare bidrar till ojämlikheten. Vår forskning visar att för att öka jämställdheten bör sökarljuset riktas mot hur män och kvinnor beter sig efter att de blir föräldrar. Det kan till exempel handla om att rikta föräldraledigheten så att den blir mer jämlik, och att kvinnor släpper lite på ansvaret för barnen samtidigt som män behöver ta mer ansvar, säger han.

Studien: Do Employers Prefer Fathers? Evidence from a Field Experiment Testing the Gender by Parenthood Interaction Effect on Callbacks to Job Applicants” i European Sociological Review är författad av Magnus Bygren, Anni Erlandsson och Michael Gähler.

För mer information:
Anni Erlandsson, doktorand, anni.erlandsson@sofi.su.se, tel 08-16 28 51 (kopplat till mobil)
Magnus Bygren, professor, magnus.bygren@sociology.su.se, tel 08-16 34 04
Michael Gähler, docent, michael.gahler@sofi.su.se, tel 08-16 25 41

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera