Artikel från Uppsala universitet

Varför attackerar en del västerlänningar muslimska minoriteter och asylsökande och varför stöttar och engagerar sig en del muslimer i terror mot väst? Forskning tyder på att orsaken till sådant extremt beteende kan vara densamma i båda grupperna.

– En inbillad eller upplevd ”Clash of Cultures” kan mycket väl ligga bakom våld och fientlighet mellan delar av den muslimska och den icke-muslimska världen, säger Milan Obaidi, forskare vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet.

I fem delstudier bland tre grupper och sju olika kulturella kontexter har forskare från Danmark, Norge, USA och Sverige visat att det är samma psykologiska processer som förklarar fientlighet gentemot respektive främlingsgrupp bland icke-muslimska västerlänningar, muslimska minoriteter i väst och muslimer som bor i Mellanöstern.

Hotet mot den egna kulturen
Forskarna frågade totalt 705 muslimer och 522 icke-muslimska västerlänningar om deras attityder gentemot den andra gruppen. Det här är den första komparativa studie som utforskar huruvida liknande hotuppfattning förutsäger fientlighet och våld hos muslimer som bor i Europa och Mellanöstern och hos icke-muslimer i Europa och USA.

Resultaten visade att ju mer individerna i varje grupp kände att den andra gruppen hotade deras kultur, traditioner, normer, värden och livsstil, ju starkare var deras intentioner att attackera och visa fientlighet emot dem. Resultaten gällde såväl västerlänningar i USA och Skandinavien som muslimer i Europa och Mellanöstern (här Turkiet och Afghanistan).

Fysiska hot spelade mindre roll
Forskarna fann det intressant att rädsla för krig, ockupation och försämrat ekonomiskt och fysiskt välmående bara spelade en liten roll. Med andra ord verkar varken icke-muslimska västerlänningar eller muslimer visa fientlighet mot den andra gruppen för att de upplever att deras fysiska säkerhet är hotad, utan för att de upplever att deras kultur, värden, normer, moral, filosofi och identitet är oförenliga.

Studiens resultat kan förklara varför västerlänningar ansluter sig till anti-muslimska organisationer som Pegida och ibland till och med är personligt villiga att förfölja muslimer. Samtidigt kastar studien också ljus över varför en del muslimer stöttade bombdåden i London och 11 september-attackerna och personligen deltar i terror mot väst eller reser utomlands för att slåss för andra muslimer.

– En inbillad eller upplevd ”Clash of Cultures” kan mycket väl ligga bakom våld och fientlighet mellan delar av den muslimska och den icke-muslimska världen, säger Milan Obaidi, forskare vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet.

Kontakt:
Milan Obaidi, milan.obaidi@psyk.uu.se, 018-471 6220

Studien: Milan Obaidi, Jonas R. Kunst, Nour Kteily, Lotte Thomsen, James Sidanius (2018) Living Under Threat: Mutual Threat Perception Drives Anti-Muslim and Anti-Western Hostility in the Age of Terrorism, European Journal of Social Psychology, DOI: 10.1002/ejsp.2362

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera