Tema

Travhästar påverkas av både transport och diet inför loppet

Transporter till travlopp påverkar hästens prestation. Transporten höjer glukosmängden i blodet, vilket ökar förbränningen och gör att hästen presterar bättre, enligt forskare vid SLU.

Hos varmblodstravare som åkt transport i tio mil innan ett simulerat lopp påverkades energiomsättningen i riktning mot mer fettförbränning jämfört med om de inte hade åkt transport innan loppet.

Det visar en studie gjord av bland andra doktoranden Malin Connysson och professor Anna Jansson vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Hästar transporteras ofta i samband med tävling men trots det finns inga tidigare studier av hur transporten påverkar hästar vid prestation.

Transporten gjorde att det fanns högre koncentration glukos i blodet vid målgång och efter tio minuters återhämtning. Hög blodglukosnivå under arbete är positivt för prestationen.

En tidigare studie har också visat att en vallfoderdiet skulle kunna underlätta för hästar att bibehålla sin vätskebalans i samband med ett längre ätuppehåll, till exempel vid transport och tävling, jämfört med en mer traditionell kraftfoderrik foderstat.

Bättre vätskebalans med hö
Därför fick hästarna prova två olika foderstater, en med bara hösilage, mineraler och vitaminer och en med hösilage, havre (50 procent av energiintaget), mineraler och vitaminer. Även i den här studien bibehöll hästarna sin vätskebalans bättre då de åt hösilage än då de åt havredieten och på hösilagedieten sågs också tecken på att fettförbränningen var mer aktiv.

Dieterna påverkade dock färre metaboliska parametrar än vad tio mil transport gjorde. Dock resulterade havredieten i högre kortisolnivåer när hästarna transporterades efter loppet än då de åt hösilagedieten. Kortisol är ett hormon som kan utsöndras vid stress.

Studien:
Road transport and diet affect metabolic response to exercise in horses

Kontakt:
Malin Connysson, malin.connysson@wangen.se, 0640-174 31

Läs också

Laddade molekyler uppför sig paradoxalt
23 november, 2017 | Lunds universitet
1930-talets ”cornerboys” ska lära oss om integration
22 november, 2017 | Högskolan Kristianstad
Fler mekanismer bakom supergener
21 november, 2017 | Uppsala universitet
Vargstammens inavel kartlagd
20 november, 2017 | Uppsala universitet

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Travhästar påverkas av både transport och diet inför loppet

 lästid ~ 1 min