Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

All växtproduktion inom EU måste tillämpa så integrerat växtskydd (IPM), vilket innebär en kombination av olika icke-kemiska metoder för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel. Men de icke-kemiska metoderna har inte varit tillräckligt effektiva. Tidigare forskning har fokuserat på enskilda växtskyddsåtgärder utan att undersöka hur de kan kombineras på ett optimalt sätt, säger SLU-forskaren Johan A. Stenberg som nu tagit fram en vetenskaplig färdplan mot ett effektivt växtskydd på ekologisk grund

Det finns en bred enighet om att Så kallat integrerat växtskydd ska tillämpas för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel i det konventionella lantbruket. Trots detta är merparten av alla grödor i hög grad beroende av bekämpningsmedel. För att påskynda omställningen till ett mer hållbart lantbruk har SLU-forskaren Johan A. Stenberg publicerat en vetenskaplig färdplan som har potential att skapa ett effektivt växtskydd på ekologisk grund.

All växtproduktion inom EU måste tillämpa så kallat integrerat växtskydd (IPM). Detta koncept går ut på att kombinera olika icke-kemiska metoder för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel. Trots stor politisk enighet och god vilja så har tillämpningen av IPM inte blivit någon succé. De icke-kemiska metoderna har inte varit tillräckligt effektiva för att ersätta kemiska bekämpningsmedel.

Synergi utan kemiska preparat
I en ny debattartikel i tidskriften Trends in Plant Science visar SLU-forskaren Johan A. Stenberg att det finns stora möjligheter att förbättra det integrerade växtskyddets effektivitet.

– En stor del av den bristande framgången beror på att IPM-forskningen fortfarande är väldigt ung och omogen, förklarar Stenberg, som är biträdande lektor i ämnet integrerat växtskydd vid SLU. Tidigare forskning har fokuserat på enskilda växtskyddsåtgärder utan att undersöka hur de kan kombineras på ett optimalt sätt. När lantbrukare sedan har kombinerat olika växtskyddsåtgärder samtidigt har dessa inte sällan motverkat varandra.

I den nya färdplanen mot ett effektivt integrerat växtskydd presenteras sju nya forskningsområden som ska undersöka hur växtresistens, växtvaccinering, samodling, feromoner och biologisk bekämpning kan kombineras för att uppnå synergistiska växtskyddseffekter. Denna tvärvetenskapliga forskning har potential att på allvar minska behovet av kemiska växtskyddsmedel.

– IPM har till stora delar varit en papperstiger, säger Stenberg, men med de vetenskapliga framgångar som nu växer fram kan det kemiska beroendet utmanas på riktigt. En sådan utveckling skulle inte bara ge oss en hög och säker livsmedelsproduktion, utan också leda till en giftfriare miljö och en bättre arbetsmiljö för våra lantbrukare.

Kontakt: Johan A. Stenberg, docent i biologi och biträdande lektor i integrerat växtskydd
Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU Alnarp 040-41 53 78,johan.stenberg@slu.se

Artikeln: Stenberg. 2017. A conceptual framework for integrated pest management. Trends in Plant Science, doi: 10.1016/j.tplants.2017.06.010

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera