Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Mobila digitala verktyg kan göra vården tillgänglig för fler. Problemet är att skydda patienternas data och personliga integritet.
– För att få säkra digitala vårdsystem måste säkerhetsfrågorna få ta stor plats redan från start i utvecklingsprocessen, säger Leonardo Iwaya, som undersöker sätt att säkra användandet av mobila verktyg inom vården.

För att förbättra och effektivisera vård och hälsorelaterade tjänster världen över så ökar användandet av digitala hjälpmedel. Det här kommer inte enbart med positiva effekter utan öppnar även för nya typer av hot kring informationssäkerhet och personlig integritet.

Informationssäkerhet och skydd av den personliga integriteten är bland de viktigaste faktorerna i utvecklingen av kvalitativa digitala hjälpmedel inom vården. Utan det finns stora risker att skada individer i vårdgivande situationer.

Säkerhetsproblem stoppar projekt
Leonardo Iwaya, forskarstudent inom datavetenskap vid Karlstads universitet, arbetar med och undersöker sätt att säkra informationen och värna om den personliga integriteten vid användandet av mobila verktyg inom vården.

– Bland annat utnyttjas mobila verktyg i utvecklingsländer för att öka täckningsområdet och tillgängligheten av den allmänna vården, berättar Leonardo Iwaya. Men många gånger misslyckas projekt med dessa syften på grund av att frågor som skydd av data och den personliga integriteten inte lyckas integreras i systemen.

Lyssna på intervju med Leonardo Owaya om säkerhet för mobila verktyg i vården (Forskningspodden, Karlstads universitet)

I Brasilien, till exempel, har man i ett projekt testat att använda sig av digitala hjälpmedel för att tillgängliggöra allmän vård för patienter i fattiga områden. Dessa patienter har ofta begränsad möjlighet att uppsöka vårdinstitutioner därav besökte istället vårdgivare patienten i hemmiljö. Bland annat användes mobila enheter för effektivare hantering av journaler. Dessutom användes informationen, som samlades in via besöken, för att analysera hur förhållanden i specifika områden påverkade befolkningens hälsa. Det för att kunna arbeta mer hälsoförebyggande.

– Min del i projektet har varit att titta på hur man utformar system och processer för att skydda informationen och den personliga integriteten, berättar Leonardo Iwaya. För att kunna utveckla digitala vårdsystem där informationen är ordentligt skyddad och där den personliga integriteten värnas så måste dessa frågor få ta en stor plats redan från start, i utvecklingsprocessen.

Leonardo Iwaya är forskarstudent inom datavetenskap vid Karlstads universitet och i december 2016 presenterade han sin licentiatavhandling – Secure and Privacy-aware Data Collection and Processing in Mobile Health Systems.

Kontakt: För mer information kontakta Leonardo Iwaya på 070-922 50 16 eller leonardo.iwaya@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera