Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Många äldre lider av undernäring, på grund av svårigheter att äta. Genom robotteknik hoppas forskare vid Karlstads universitet ta fram hjälpmedel för äldre med nedsatt funktion i armar eller händer.

Forskningen som sker i samverkan med företag och forskare i Sverige och Japan erbjuder även möjligheter till studentutbyte.

– Projektet ska ta fram hjälpmedel som syftar till att minska undernäring och öka självständighet för äldre och personer med funktionsnedsättningar, säger Jorge Solis, docent i elektroteknik vid Karlstads universitet.

– Vi tittar även på vilka krav den japanska marknaden ställer på ät-hjälpmedlet vi har idag och kommer göra förslag på anpassningar, säger Ann-Louise Lindborg, utvecklingsingenjör på Camanio Care AB.

Japan och Sverige delar ett positivt synsätt på teknik samt utmaningen med en åldrande befolkning. Men det finns även saker som skiljer, som seder vid måltiden och uppläggning av mat och inte minst bestick. Målet är att med ett tvärvetenskapligt och gränsöverskridande samarbete utveckla produkter som fungerar bra.

– Användarcentrerad design och problemdriven utveckling kommer vara en röd tråd genom projektet, så vi börjar med användartester av den befintliga produkten i Japan och Sverige, säger Jorge Solis. Med ett visionsystem samlar vi in data om hela måltiden. Utifrån vad vi lärt oss i användartesterna utvecklar vi sedan lämpliga prototyper av multigreppverktyg.

Ökad självständighet är målet
Projektet syftar till att minska undernäring bland äldre genom att samla data om matintag.
– Det är viktigt att utgå från användaren och veta vad användaren tycker är positivt, negativt och enkelt eller svårt när det rör ny teknik. Målet är att utveckla något som är värt att använda för äldre personer som är ovana med teknik, säger Ann-Louise Lindborg.

– Vi vill även belysa de sociala system som stödjer äldre med ätsvårigheter, vilka processer, roller och metoder som finns, säger Jorge Solis. Med större kunskap hoppas vi att den äldre, anhöriga och samhället kan ge tillräcklig hjälp för att motverka undernäring. Projektet syftar även till att öka självständigheten för personer med funktionsnedsättning i händer eller armar genom att öka användningsområdet för ett äthjälpmedel och anpassa den till japanska seder och måltider.

Karin och Sten Hemmingsson. Bild: Kim Tömänen, Karlstad universitet

– Eftersom utbildning och forskning stödjer varandra och samverkan är en central del i universitetets strategi ser vi fram emot genomförandet av detta projekt i samverkan med både näringsliv och offentlig sektor, säger Thomas Nilsson, vicerektor vid Karlstads universitet.

Fotnot: Forskningen finansieras av Vinnova och JST, Japan Science and Technology Agency. Projektet leds av det svenska företaget Camanio Care AB och pågår till och med mars 2019. I projektet ingår i det svenska teamet Karlstads universitet och företaget Camanio Care AB och i det japanska teamet Tokyo Institute of Technology och Waseda University samt företaget Leave a Nest Co Ltd. och hjälpmedelscenter i Kakegawa kommun.

För mer information:
Jorge Solis, docent i elektroteknik vid Karlstads universitet, tel 054 700 1953, 0760 917 241 eller jorge.solis@kau.se


Tidplan för projektet – i Sverige och Japan
• I början av maj startade företaget Camanio Care och Karlstads universitet de första experimenten för att designa visionsystemet som hålla koll på matintag.
• Den 29 maj träffades representanter för projektet på konferensen ICRA 2017 i Singapore och presenterade preliminära resultat vid en workshop om utveckling och testning av assisterande och rehabiliterande robotar.
• Från juni till augusti 2017 kommer en student från Karlstads universitet åka till Tokyo Institute of Technology för att studera ergonomisk design.
• Under hösten 2017 kommer praktikplatser både på grund och avancerad nivå erbjudas studenter vid Karlstads universitet.
• I oktober 2017 kommer det svenska teamet besöka sina japanska partners.
• Våren 2018 kommer japanska studenter till Karlstads universitet för att genomföra tester av multigreppverktyget.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera