Tema

Upptäckt möjliggör nya biomaterial

Proteiner utvunna ur växter kan användas både till bioplaster och livsmedel, men sättet att ta fram proteinerna har stor betydelse för slutresultatet. Upptäckten kan leda till nya innovativa produkter, hoppas forskare vid SLU.

Biomaterialen får helt olika egenskaper beroende på vilken metod som man använder för att extrahera ut proteiner ur växten.

Bill Newson är postdoktor inom forskningsprogrammet Trees and Crops for the Future (TC4F) vid SLU i Alnarp. Han har kombinerat två kemiska metoder för att utvinna proteinet ur modellplantan oljekål, Crambe.

– Jag har använt extraktion och utfällning vid specifika och optimala pH och andra kemiska förhållanden, och då fått fram det starkaste och mest högkvalitativa materialet, säger Bill Newson.

Professor Eva Johansson är koordinator för TC4F, som till största delen fokuserar på hållbart skogsbruk i ett föränderligt klimat, men som också handlar om hur vi kan använda biomassa från åker och skapa nya biomaterial och livsmedelstillsatser av växtprotein.

Persiennknopp
Bioplaster kan man bl.a. använda som hårdplaster för inomhusbruk och i bilar. Några exempel kan vara små inredningsdetaljer som t.ex. lamphållare, persiennknoppar, lister och handtag. Bioplast kan även komma att användas för att ersätta petroleumbaserade polymerer i elektronik, läkemedel och medicinsk utrustning.

Proteiner utvunna ur växter kan också tillföras vegetabiliska livsmedel, exempelvis i veganprodukter, mjölkersättningar, köttersättningar och barnmat. Proteinernas funktion påverkar också bakningsegenskaper.

– Forskningsområdet där man försöker utnyttja biomassa från skog och åker för produktion av både livsmedel och alla möjliga andra produkter, såsom material, kemikalier och drivmedel, är i hög grad i fokus idag, säger Eva Johansson.

Stort behov
Hon påpekar att det finns ett stort behov av miljövänligare och mer hållbara produkter och att det finns oändliga möjligheter att använda biomassa.

– Vi behöver bara lära oss mer om hur vi kan göra detta på bästa sätt, säger Eva Johansson.

– Den här upptäckten tror vi kommer att leda till nya innovativa produkter för livsmedel och material, säger Bill Newson. På så sätt hoppas vi att vår forskning komma att bidra till en utveckling av den cirkulära biobaserade ekonomin och till hållbar produktion och nya arbetstillfällen.

Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Industrial Crops and Products, som är fokuserad på vetenskap som kan leda till nya produkter från odlade växter.

Kontakt:
Postdoktor William Newson, institutionen för växtförädling, SLU, tel 040-41 53 44, e-post:bill.newson@slu.se

Professor Eva Johansson, programkoordinator för TC4F, institutionen för växtförädling, tel: 040-41 55 62, e-post: eva.johansson@slu.se

Avhandling:
Effect of extraction routes on protein content, solubility and molecular weight distribution of Crambe abyssinica protein concentrates and thermally processed films thereof. Ind Crops Prod. 97:591-598.

Mer information:
TC4F – biobaserade produkter från agroråvara

Trees and crops for the future, TC4F

Upptäckt möjliggör nya biomaterial

 lästid ~ 2 min