Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Solceller får en högre verkningsgrad tack vare att materialet självorganiserar sig på högkant. Det är forskare från Lunds universitet som har skapat en ny konstruktion av det lovande solcellsmaterialet perovskit.

Den aktuella forskningsstudien handlar om perovskit, ett nytt och lovande material i solcellsammanhang. I vanlig form är materialet mycket vattenkänsligt. Det löses helt enkelt upp i kontakt med vatten. Även vanlig luftfuktighet påverkar materialets kapacitet inom loppet av timmar och minuter, men nu verkar forskarna ha kommit förbi det problemet.

Illustrationen visar plattor av perovskit, sedda från sidan. Det färgade mönstret föreställer perovskit och de grå linjerna symboliserar de vattenavvisande ytorna.

– Vi har lyckats tillverka tunna blad med vattenavvisande ytor så att det hela blir mycket stabilare. Dessutom har vi lyckats med att orientera plattorna så att man får rätt okej solceller, med verkningsgraden tio procent, säger Tönu Pullerits, professor i kemisk fysik vid Naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet.

Tönu Pullerits ser stora utvecklingsmöjligheter för solceller baserade på perovskit, tack vare resultatet i den aktuella studien. Forskarna har inte bara byggt tunna plattor av materialet så att ytorna blir vattenavvisande, utan dessutom upptäckte de till sin förvåning att dessa perovskitplattor självorganiserade sig på ett sätt som ökade effektiviteten påtagligt.

Eftersom plattorna är så tunna måste man ha många plattor ovanpå varandra, lager på lager, för att få tillräckligt bra absorption av solljuset. Problemet som då uppstår är att de vattenavvisande ytorna inte låter elektroner röra sig fritt i materialet. Det blir svårt för elektronerna att hoppa från platta till platta, vilket innebär att effektiviteten hos solcellerna minskar.

Organiserade sig frivilligt
Forskarna testade först med två olika vattenavvisande ytor. De förväntade sig att den ena varianten skulle ge ett bättre resultat och att elektronerna skulle hoppa lättare mellan plattorna. Men istället blev det tvärtom – det andra alternativet gav mycket bättre resultat. Detta förvånade forskarna, som då påbörjade nya experiment för att förstå varför.

– Här blev våra laserexperiment avgörande. Vi kunde bevisa att de plattor som vi fick med det andra ytmaterialet självorganiserade sig så att de stod upp på kanten istället för att ligga platt mot varandra, säger Tönu Pullerits.

Tack vare plattornas självorganiserade struktur kunde elektronerna röra sig fritt mellan kontakterna, och då ökade effektiviteten avsevärt vad gäller kapaciteten att fånga in solenergi. Tönu Pullerits menar att resultaten är ett viktigt steg på vägen till att bygga stabila och effektiva solceller av perovskit.

– Stabilitet är en nyckelfråga för solceller, säger han.

Den aktuella studien är ett samarbete mellan Lunds universitet och Fudanuniversitetet i Shanghai. Studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Advanced Energy Materials.

Studien: Tailoring Organic Cation of 2D Air-Stable Organometal Halide Perovskites for Highly Efficient Planar Solar Cells

Kontakt: Tönu Pullerits, professor i kemisk fysik, Kemiska institutionen, Lunds universitet Tel 046 – 222 81 31, 0707 – 20 61 42 tonu.pullerits@chemphys.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera