Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kemiska bekämpningsmedel kan påverka pollinatörer negativt – bin som exponeras för till exempel neonikotinoider får högre dödlighet och sämre lokalsinne. Nu visar forskning från SLU att det också finns risker med att odla insektspollinerade grödor utan kemisk bekämpning. Skadeinsekterna gynnas och pollinatörer undviker blommor med skadeinsekter, vilket leder till försämrad skörd.

Om användningen av kemisk bekämpning begränsas behövs därför stora satsningar på andra bekämpningsåtgärder, såsom biologisk bekämpning och resistensförädling.

De negativa effekter som vissa kemiska bekämpningsmedel har visat sig ha på pollinatörer har skapat stora rubriker under senare år. Bin som exponeras för till exempel neonikotinoider får högre dödlighet och sämre lokalsinne. Detta har använts som argument för att begränsa användningen av kemiska bekämpningsmedel i grödor som är beroende av insektspollinering.

Jordgubbar beroende av pollinatörer
Om användningen av kemiska bekämpningsmedel minskar så riskerar dock problemen med skadeinsekter att öka rejält. I en ny artikel i tidskriften Frontiers in Plant Science visar SLU-forskare från The Strawberry Lab (jordgubbslaboratoriet) vid SLU att pollinatörer undviker att besöka blommor som har angripits av skadeinsekter. Skadeinsekterna har dels en direkt negativ effekt på plantorna, dels en indirekt effekt via försämrad pollinering.

– Smultron och jordgubbe är beroende av insektspollinering och producerar förkrympta, deformerade bär om pollineringen försämras, förklarar Johan A. Stenberg som leder forskningen vid The Strawberry Lab.

Smultronblommor skadade av smultronlövbagge (Galerucella tenella). Foto: Alejandro Ruete

I pollineringsstudien användes en förädlad smultronsort (Rügen), men också vilda smultron som samlats in på olika platser i Uppland. De skadegörare som användes i försöket var två bladbaggsarter som ofta hittas i jordgubbodlingar: smultronlövbagge, som är vanligare i söder, och hjortronlövbagge, som är vanligare i norr. De viktigaste pollinatörerna var olika blomflugor och bin.

Viktigt utveckla integrerad växtskyddsstrategi
– Vi förespråkar inte en fortsatt storskalig användning av kemiska bekämpningsmedel, säger Stenberg, men det är viktigt att snabbt utveckla alternativa bekämpningsstrategier som är lika effektiva.

En integrerad växtskyddsstrategi för jordgubbsodling, med bland annat förbättrad växtresistens mot skadeinsekter kombinerat med effektiv biologisk bekämpning är nu under utveckling vid The Strawberry Lab. Vilda smultron från Sverige bidrar med resistensegenskaper som har gått förlorade i moderna jordgubbssorter.

– Vår integrerade växtskyddsmodell har dessutom den fördelen att skadeinsekterna inte kan anpassa sig till den lika snabbt som de gör till kemiska bekämpningsmedel, säger Stenberg.

Sju forskare har medverkat i studien, sex från Sveriges lantbruksuniversitet och en från Uppsala universitet.

Artikeln:
Direct and Pollinator-Mediated Effects of Herbivory on Strawberry and the Potential for Improved Resistance. Muola A, Weber D, Malm L, Egan PA, Glinwood R, Parachnowitsch AL and Stenberg JA(2017) Front. Plant Sci. 8:823.

Kontakt:
Anne Muola, postdoktor, Institutionen för ekologi, SLU Uppsala & Åbo Akademi, anne.muola@slu.se
Johan A. Stenberg, docent i biologi, Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU Alnarp, johan.stenberg@slu.se, 040-41 53 78

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera