Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Klimatförändringarna skapar bättre och bättre förutsättningar för växtskadegöraren Phytophthora att vinna mark i Sverige. Skogskador orsakade av svampliknande, markbundna algsvampar av Phytophthora-arter, är på stark uppgång på många håll i världen, inklusive i södra Sverige.

Sjukdomar som sprids genom internationell växthandel kommer att öka när klimatet blir mildare. Många av de sjukldomsalstrande Phytophthora-arterna som finns i Sverige härstammar från Asien. Den internationella växthandeln har identifierats som det viktigaste sätter att introducera Phytophthora och andra växtsjukdomar.

Spridning från kyrkogårdar och parker

I södra Sverige har Phytophthora upptäckts i parker och kyrkogårdar där man planterar nya prydnadsväxter som producerats i andra länder och transporterats hit. Vid anläggning av trädgårdar och parker planteras gärna stora träd för att snabbt få till ett ”färdigt” landskap. Träden är ofta importerats från till exempel Tyskland där det kan ha blivit flyttat mellan flera andra plantskolor, ibland från något tredje land, och kan innehålla flera olika Phytophthora-arter. Parker och kyrkogårdar kan därför fungera som groningsbädd och ingång för Phytophthora till våra skogar.

Källa: Hantering av Phytophthora i sydsvenska lövskogar 

Phytophthora är en svampliknande, mikroskopisk skadegörare som ger vävnadsdöd i trädens rot, stam och blad. Den orsakar både ekonomisk förlust för skogsägaren och utgör en säkerhetsrisk i rekreationsområden.

Det finns många olika arter av Phytophthora som orsakar flera allvarliga växtsjukdomar.

SLU-rapporten Hantering av Phytophthora i sydsvenska lövskogar visar både hur man känner igen angripna träd, förebygger spridning och behandlar smittad mark. Den lär också ut hur svampen lever och fungerar för att ge förståelse för hur den bäst ska hanteras.

Tidigare har vi i det kalla nordiska klimatet inte behövt oroa oss för de allvarligare arterna av Phytophthora, men i en snar framtid kan läget vara helt annorlunda. De sjukdomar som sprids genom internationell växthandel får bättre förutsättningar att etablera och sprida sig när klimatet blir allt mildare.

Läs om det växande hotet – och hur vi kan hantera det! – i ”Hantering av Phytophthora i sydsvenska lövskogar”, en färsk rapport från SLU och Skogssällskapet.

Kontakt: Michelle ClearyMichelle.cleary@slu.se040-41 51 81 Johanna Witzell Johanna.witzell@slu.se0702-95 08 20

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera