Artikel från Akademiska sjukhuset – Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det radiologiska läget efter en handledsfraktur blir bättre om handleden fixeras med gips under en månad istället för om gipset tas av efter 10 dagar. Det är därmed klarlagt att gips har en stabiliserande effekt vid handledsfrakturer, visar forskning vid Uppsala universitet.

Det framgår av en doktorsavhandling vid Uppsala universitet som lades fram av specialistläkaren i ortopedi, Albert Christersson, den 3 mars.

Handledsfrakturer är den vanligaste av alla frakturer i kroppen. Tidigare behandlades dessa frakturer med gips, men under de senaste tio åren har det blivit allt vanligare att operera. Detta har medfört ökade kostnader för sjukvården, samtidigt som det inte varit vetenskapligt klarlagt att operativ behandling ger ett bättre slutresultat jämfört med gipsbehandling för alla typer av handledsfrakturer

– Det är självklart motiverat med ökade kostnader om slutresultatet blir bättre, men det har man fram tills nu inte kunnat visa. Gipsbehandling av handledsfrakturer har dessutom fått dåligt rykte eftersom en vanlig uppfattning är att gips inte förmår stabilisera en handledsfraktur under läkningstiden, säger Albert Christersson.

Bättre precision i mätningarna med datortomografi
För att kunna jämföra de olika behandlingarna mot varandra måste metoderna att mäta det radiologiska slutresultaten ha hög precision. Men vanliga radiologiska mätningar har en välkänt låg precision och duger inte för att göra vetenskapliga jämförelser mellan olika behandlingsmetoder

I sin avhandling beskriver Albert Christersson dels en ny metod att mäta en av felställningarna vid handledsfrakturer med högre precision med hjälp av datortomografi, dels ett nytt sätt att öka precisionen av samma mätning på vanlig röntgen. Resultaten mätt med den nya metoden visar att gipsbehandling av handledsfrakturer gör nytta för det radiologiska slutresultatet, samt att gipsbehandling inte leder till så stor funktionsnedsättning som man tidigare befarat.

Med denna nya kunskap blir det lättare att jämföra gipsbehandling och operativ behandling i nya studier. Alla ortopeder är överens om att de enklaste handledsfrakturerna ska behandlas med gips, och att de allra allvarligaste frakturerna ska opereras. Behandlingen av de medelsvåra frakturerna, som utgör en stor andel av handledsfrakturerna, är man emellertid inte helt överens om.

Albert Christersson är övertygad om att vissa subgrupper av frakturer, som vi idag opererar, kan behandlas framgångsrikt med gips istället.

– Därmed slipper man många av de komplikationer som uppkommer vid kirurgisk frakturbehandling. Dessutom blir behandlingen mindre kostnadskrävande, säger Albert Christersson.

Kontakt: Albert Christersson, institutionen för kirurgiska vetenskaper, tel:018-6119030, e-post: albert.christersson@akademiska.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera