Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Genom att även ta hänsyn till backar, kurvor och korsningar blir det nu lättare att välja väg för skogsbrukets virkestransporter. I sin doktorsavhandling vid SLU har Gunnar Svenson vidareutvecklat systemet Krönt vägval, som används för att hitta den bästa vägen och mäta avståndet från skog till industri.

I försörjningskedjan av virke och biobränsle från skog till slutförbrukare krävs transporter med lastbil. För att minska transporternas miljöpåverkan, sänka kostnaderna och förbättra trafiksäkerheten behöver skogsbrukets transporter kontinuerligt utvecklas.

– Med nya egenskaper i Krönt vägval blir det betydligt lättare att göra vägval som till exempel syftar till att minska bränsleförbrukningen och därmed utsläppen av växthusgaser, säger jägmästare Gunnar Svenson som nu disputerar vid SLU, men som till vardags är biträdande programchef för Driftssystem vid forskningsinstitutet Skogforsk.

Han har i sin avhandling vidareutvecklat Krönt vägval så att systemet nu även kan hantera backighet, kurvighet och olika typer av korsningar när det beräknar den mest hållbara vägen.

– Tidsåtgång och bränsleförbrukning svarar för två tredjedelar av skogsbrukets transportkostnader, vilket gör dessa aspekter extra intressanta, både för att förbättra lönsamheten och minska miljöpåverkan, säger Gunnar Svenson.

I sin avhandling fann Gunnar Svenson att körhastigheten framför allt påverkas av vägens kurvighet och ytjämnhet, medan bränsleförbrukningen främst påverkas av vägens lutning och virkesfordonets totalvikt. Han har även utvecklat metoder för att beskriva vägars backighet och kurvighet utifrån data i Nationella vägdatabasen, NVDB.

– Nytt är också en metod för att hantera omöjliga och olagliga svängar i korsningar, säger Gunnar Svenson. Metoden gör det möjligt för systemet att nu också ta hänsyn till den extra tidsåtgång och bränsleförbrukning som olika typer av korsningar leder till.

Avhandlingen: Jägmästare Gunnar Svenson, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Optimized Route Selection for Logging Trucks – Improvements to Calibrated Route Finder” för vinnande av skoglig doktorsexamen.

Tid: fredagen den 3 februari 2017 klockan 10.00 Plats: Loftet, Ultuna, SLU Uppsala
Opponent: Professor Karl Stampfer, Institute of Forest Engineering, BOKU, Wien, Österrike

Kontakt: Gunnar Svenson, gunnar.svenson@skogforsk.se, 070-598 85 69

Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU
Skogforsk

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera