Anopheles arabiensis. Foto: Rickard Ignell
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En ökad användning av konstbevattning i Afrika söder om Sahara har gynnat den malariaspridande myggarten Anopheles arabiensis – och allra bäst trivs den i risodlingarna. Det är risdoften lockar honorna och får dem att lägga ägg. Bakom upptäckten står en forskargrupp ledd från SLU, som nu också framställt en syntetisk doftblandning som förhoppningsvis går att använda i bekämpningssammanhang.

I Afrika söder om Sahara pågår en systematisk satsning på att öka arealerna av konstbevattnad åkermark. Bevattningen av grödor såsom ris, majs och sockerrör ger en säkrare livsmedelsförsörjning, men samtidigt skapar den idealiska miljöer för malariamyggors larver. Detta leder till att nya myggbestånd byggs upp i bebodda områden och därmed ökar risken för att malaria sprids i befolkningen.

Myggors beteende styrs av dofter
Odlingarna erbjuder larverna skydd från olika hot, liksom föda i form av pollen, dött organiskt material och mikroorganismer. Bäst förutsättningar har larverna i risodlingar, och i områden där det nu odlas mycket bevattnat ris har myggan Anopheles arabiensis, som är en viktig malariaspridare, blivit allt vanligare.

En avgörande förutsättning för att denna myggart ska kunna bygga upp kraftiga populationer, och därmed bidra till spridningen av malaria, är att mygghonan hittar lämpliga äggläggningsplatser.

– Vi vet att myggors beteenden i olika faser av livscykeln till stor del styrs av dofter, men det är först nu vi börjar förstå vad som lockar de äggläggande honorna till risfälten, säger Rickard Ignell, som har lett studien och är professor i kemisk ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Syntetiskt lockbete lurar myggorna
Tillsammans med kollegor från SLU och forskare i Etiopien, Kenya och England har han visat att doft som avges från risplantor lockar flygande honor och även får dem att börja lägga ägg. Forskarna har dessutom framställt en syntetisk risdoft, bestående av en blandning av åtta ämnen i bestämda proportioner, som utlöser samma beteenden både i labbmiljö och under mer fältliknande förhållanden.

– Det här syntetiska lockbetet kan mycket väl komma att bli ett redskap i framtidens malariabekämpning, säger Rickard Ignell. Och i så fall det första som riktar in sig på äggläggande honor. Det kan bli ett viktigt komplement till andra bekämpningsmetoder, som brukar rikta sig mot honorna då de är på jakt efter blod.

Syntetisk risdoft ska testas i fält
Nästa steg i projektet blir att testa risdoftsblandningen i fält, för att se hur effektiv den är i den naturliga ”doftmiljö” som finns där.

Tidigare i år har Rickard Ignell medverkat i två andra uppmärksammade artiklar som rör alternativa sätt att motverka spridning av malaria. Den ena visade att hönsdoft har en avskräckande effekt på vissa myggor, den andra att myggornas förmåga att sprida malaria kan påverkas av vilka växtarter som ingått i dieten.

Kontakt: Rickard Ignell, professor, Institutionen för växtskyddsbiologi, Enheten för kemisk ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp 040-41 53 11, 073-598 48 71, rickard.ignell@slu.se

Artikeln: Betelehem Wondwosen, Göran Birgersson, Emiru Seyoum, Habte Tekie, Baldwyn Torto, Ulrike Fillinger, Sharon R. Hill & Rickard Ignell. (2016) Rice volatiles lure gravid malaria mosquitoes, Anopheles arabiensis. Scientific Reports, 6:37930. DOI: 10.1038/srep37930
http://www.nature.com/articles/srep37930

Intervju med Rickard Ignell, om hönsdoft och malaria (Sveriges Radio – Vetenskapsradion, 21 juli 2016) <iframe width=”100%” height=”150″ src=”http://sverigesradio.se/embed/publication/6478699″ frameborder=”0″></iframe>

Mygghonans sockerbegär kan bli vapen i kampen mot malaria (Pressmeddelande från SLU 11 aug 2016)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera