Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En snabb tillväxt av förnybar energiteknik är inte nödvändigtvis hållbar. För att hitta den bästa vägen framåt i den kommande energiomställningen behöver vi ta hänsyn till materialåtgång och se till att industrierna som växer fram är hållbara, visar forskning från Uppsala universitet.

Simon Davidssons avhandling “Natural resources and sustainable energy”, är den första inom det nya forskarutbildningsämnet Naturresurser och hållbar utveckling på institutionen för geovetenskaper, vid Uppsala universitet.

Den visar att en omställning av den globala energiförsörjningen är helt avgörande för att motverka mänsklig klimatpåverkan. Stora mängder förnybara energitekniker, som solceller och vindkraft, måste tas i bruk globalt för att ersätta dagens fossildominerade energiförsörjning.

Solceller tillverkas av icke-förnybara resurser
Sol- och vindenergi växer idag mycket snabbt, men även om energin är förnybar tillverkas varje solpanel och vindkraftverk till stor del av icke-förnybara resurser. Dessa energitekniker har dessutom en begränsad beräknad livslängd och de kraftverk vi installerar idag kommer att behöva ersättas i framtiden.

Simon Davidsson har utforskat vilka industrier och flöden av naturresurser som behövs för en fortsatt snabb tillväxt av förnybar energi och hur dessa tekniker ska kunna ersättas när de nått slutet av sin livslängd.

– Förnybara energitekniker har möjlighet att leda till minskade utsläpp av klimatgaser, men vi måste se till att hela systemet blir hållbart för att analysen ska bli komplett! Det är till exempel inte självklart att själva produktionen av vindkraftverk och solceller är hållbara, att materialen tagits fram på ett hållbart sätt, eller att industrierna är kapabla att återvinna tekniken i framtiden, säger Simon Davidssont.

Orsakar miljöproblem i andra delar av världen
Energitekniker förbättras hela tiden, och i framtiden kan både helt nya tekniker och förbättringar av dagens teknologi bli betydelsefulla, men för att rädda klimatet måste förnybar energi skalas upp snabbt, och befintlig teknik måste då stå för en stor del av utbyggnaden. Beroende på vilka tekniker vi väljer ökar efterfrågan på mängder av olika material och grundämnen, som kan komma från mer eller mindre sällsynta resurser. Utvinningen av dessa resurser orsakar miljöproblem, oftast i andra delar av världen, och framtida tillgänglighet är osäker för många av dem.

– För att kunna bedöma genomförbarheten och konsekvenserna av en omställning av det globala energisystemet måste hänsyn tas till materialflöden och hur hållbara industrierna som växer fram är med avseende på andra aspekter än klimat. Verkligt hållbara energisystem kräver att hållbara industrier skapas som inte bara kan ta fram stora mängder förnybar energiteknik, utan också att upprätthålla ett fungerande system i längre tidsperspektiv, och göra detta på ett resurseffektivt sätt, menar Simon Davidsson.

För mer information kontakta: Simon Davidsson, Telefon: 018 471 3885, E-post: simon.davidsson@geo.uu.se

Avhandlingen: Natural resources and sustainable energy.
Läs mer om forskningen vid institutionen Naturresurser och hållbar utveckling.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera