Tema

Nu ska den kommunala energirådgivningen bli bättre

En forskargrupp vid Karlstads och Linköpings universitet ska under två år driva ett projekt i samverkan med kommunala energi- och klimatrådgivare. Syftet är att framförallt villaägare ska ta till sig rådgivningen och genomföra förändringar som varar över längre tid.

– Rådgivningen behöver i högre grad än idag nå fram till sina målgrupper och leda till de livsstilsförändringar och köpbeslut som ger en effektivare energianvändning, bättre totalekonomi och minskad miljöpåverkan. Vårt forskningsprojekt ska ta fram kunskaper som kan utveckla den kommunala energi- och klimatrådgivningens metoder, säger Are Kjeang, universitetsadjunkt i miljö- och energisystem.

Forskningsprojektet organiseras och testas samtidigt i flera kommuner utifrån olika spår och modeller. Dessa behandlar alltifrån lokal samverkan med till exempel banker och energiföretag till en enklare, mer konkret kommunikation via både internet respektive personliga råd. I nästa skede kan projektet komma att ge något av en verktygslåda för hur kommunerna kan arbeta med sin energirådgivning.

Tvärvetenskaplig satsning
För att genomföra projektet krävs en tvärvetenskaplig ansats och forskare från både natur- och samhällsvetenskapliga ämnen ingår. Projektet som är ett samarbete mellan Karlstads universitet och Linköpings universitet är tvåårigt och finansieras av Energimyndigheten med totalt 4,5 miljoner kronor.

Kontakt: Are Kjeang, universitetsadjunkt i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet, tel 054 700 1110 eller 073-0325233, mejl: are.kjeang@kau.se

Nu ska den kommunala energirådgivningen bli bättre

 lästid ~ 1 min